Công văn 5879/TCT-CS

Công văn 5879/TCT-CS năm 2016 áp dụng văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với hợp đồng EPC do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5879/TCT-CS áp dụng văn bản về thuế đối với hợp đồng EPC 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5879/TCT-CS
V/v: áp dụng văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với hợp đồng EPC.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Trả lời công văn số 5647/CT-KTT2 ngày 17/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, về việc áp dụng Thông tư hướng dẫn đối với hợp đồng EPC của Nhà thầu nước ngoài, sau khi báo cáo và được sự đồng Ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014, thay thế Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

2. Trường hợp các Hợp đồng, Hợp đồng thầu phụ được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN tiếp tục thực hiện như hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại thời điểm ký kết hợp đồng”.

Tại Điều 3 Hợp đồng số 2013 (Z081/A01) ngày 25/3/2014 giữa Công ty điện lực Vĩnh Tân 1 với Liên doanh nhà thầu là Viện nghiên cứu thiết kế Điện lực tỉnh Quảng Đông (GEDI) và Tổng công ty công trình nhiệt điện Quảng Đông (CEE) để thực hiện dự án xây dựng nhà máy Nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1 (bản dịch tiếng Việt) quy định:

“Điều 3. Ngày có hiệu lực:

Hợp đồng sẽ có hiệu lực vào ngày khi tất cả các điều kiện sau đây đã được thực hiện:

(a) Hợp đồng này chính thức được ký kết bởi hai bên;

(b) Giấy bảo lãnh của công ty mẹ đã được ký và trình kèm theo hợp đồng;

(c) Nhà thầu trình giấy bảo lãnh kèm theo với hợp đồng;

(d) Hợp đồng trực tiếp đã được trình kèm theo hợp đồng.”

Ngày 3/12/2014, Công ty điện lực Vĩnh Tân 1 ký Phụ lục 001 với Liên doanh nhà thầu GEDI và CEEC để điều chỉnh một số nội dung trong Hợp đồng EPC nêu trên.

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận kiểm tra cụ thể việc thực hiện Hợp đồng giữa các Bên liên quan để có cơ sở xác định áp dụng văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với hợp đồng EPC số 2013 nêu trên, cụ thể như sau:

- Trường hợp trong khoảng thời gian từ 25/3/2014 đến trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 103/2014/TT-BTC (ngày 01/10/2014), các điều kiện tại Điều 3 hợp đồng EPC số 2013 đã đầy đủ, hợp đồng có hiệu lực thi văn bản quy phạm pháp luật về thuế áp dụng để xác định thuế nhà thầu của Công ty đối với hợp đồng này là Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp kể từ ngày 01/10/2014, các điều kiện tại Điều 3 Hợp đồng EPC số 2013 mới thực hiện đầy đủ, hợp đồng có hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật về thuế áp dụng để xác định thuế nhà thầu của Công ty đối với hợp đồng này là Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 5879/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5879/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2016
Ngày hiệu lực19/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5879/TCT-CS áp dụng văn bản về thuế đối với hợp đồng EPC 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5879/TCT-CS áp dụng văn bản về thuế đối với hợp đồng EPC 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5879/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành19/12/2016
        Ngày hiệu lực19/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5879/TCT-CS áp dụng văn bản về thuế đối với hợp đồng EPC 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5879/TCT-CS áp dụng văn bản về thuế đối với hợp đồng EPC 2016

           • 19/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực