Công văn 5916/TCHQ-TXNK

Công văn 5916/TCHQ-TXNK năm 2016 xác định lại mã số HS do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5916/TCHQ-TXNK xác định lại mã số HS 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5916/TCHQ-TXNK
V/v xác định lại mã số HS

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP.H Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 67/HQQNa-KTSTQ ngày 19/1/2016 và số 0633/HQQNa-KTSTQ ngày 17/6/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đề nghị xác nhận lại mã HS của mặt hàng Contractubex gel của Công ty Thương mại- Dược- Sâm Ngọc Linh Quảng Nam đã có thông báo kết quả phân loại s 717/TB-TCHQ ngày 28/01/2015 đối với tờ khai hải quan số 346/NKD01 ngày 8/01/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Cửa khẩu SBQT Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP.H Chí Minh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ về việc quy định chi Tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan thì trường hợp Công ty không nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan về tên hàng, mã số, xuất xứ, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan thì Công ty thực hiện khiếu nại hoặc được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Đ nghị Cục Hải quan TP.H Chí Minh chỉ đạo, kiểm tra, xác định mặt hàng trên còn lưu mẫu thì gửi mẫu đi giám định chuyên ngành. Trường hợp không còn mẫu lưu và doanh nghiệp tiếp tục làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng trên thì tổ chức lấy mẫu gửi giám định chuyên ngành theo đúng quy định. Trong đó yêu cầu cơ quan giám định chuyên ngành xác định cụ thể mặt hàng là thuốc hay mỹ phẩm có tính dược phm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.H Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5916/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5916/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2016
Ngày hiệu lực27/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5916/TCHQ-TXNK xác định lại mã số HS 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5916/TCHQ-TXNK xác định lại mã số HS 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5916/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành27/06/2016
        Ngày hiệu lực27/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5916/TCHQ-TXNK xác định lại mã số HS 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5916/TCHQ-TXNK xác định lại mã số HS 2016

            • 27/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực