Công văn 5972/VPCP-CN

Công văn 5972/VPCP-CN năm 2019 về kinh doanh, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5972/VPCP-CN 2019 kinh doanh cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5972/VPCP-CN
V/v kinh doanh, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5677/BGTVT-KCHT ngày 17 tháng 6 năm 2019) và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (văn bản số 1863/ĐS-KHKD ngày 20 tháng 6 năm 2019) về việc kinh doanh, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trong thời gian xử lý chuyển tiếp Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, xử lý kiến nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại các văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ
: KHĐT, TP;
- Ủy ban quản lý vốn NN tại doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 5972/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5972/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2019
Ngày hiệu lực06/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(11/07/2019)

Download Công văn 5972/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 5972/VPCP-CN 2019 kinh doanh cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5972/VPCP-CN 2019 kinh doanh cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5972/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành06/07/2019
        Ngày hiệu lực06/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (11/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5972/VPCP-CN 2019 kinh doanh cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5972/VPCP-CN 2019 kinh doanh cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

             • 06/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực