Công văn 60188/CT-TTHT

Công văn 60188/CT-TTHT năm 2017 về thuế giá trị gia tăng và chứng từ đối với khoản chi hỗ trợ đại lý bảo hiểm nhân thọ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 60188/CT-TTHT 2017 thuế giá trị gia tăng khoản chi hỗ trợ đại lý bảo hiểm nhân thọ Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60188/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
(Địa chỉ: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, MST: 0200124891)

Trả lời công văn số 2591/2017/CV-TGDD5 ngày 21/8/2017 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam hỏi về thuế GTGT và chứng từ đối với khoản chi hỗ trợ đại lý bảo hiểm nhân thọ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 125/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

+ Tại Điểm h Khoản 1 Điều 19 quy định về chi phí quản lý đại lý bảo hiểm

“Điều 19. Chi phí của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Chi phí của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là các khoản phải chi, phải trích phát sinh trong kỳ, bao gồm:

1. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm:

...h) Chi quản lý đại lý bảo hiểm:

- Chi quản lý đại lý bảo hiểm bao gồm chi đào tạo ban đầu và thi cấp chứng chỉ đại lý, chi đào tạo nâng cao kiến thức cho đại lý, chi tuyển dụng đại lý, chi khen thưởng đại lý và chi hỗ trợ đại lý.

- Đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài, trong mọi trường hợp, chi khen thưởng đại lý và chi hỗ trợ đại lý không vượt quá 50% hoa hồng bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm đã khai thác trong năm tài chính.”

- Căn cứ Thông tư 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

+ Tại Điểm k Khoản 2 Điều 9 quy định về hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ

“Điều 9. Hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ

...2. Một số trường hợp thực hiện như sau:

...k) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm nhận tiền hỗ trợ của các cơ sở kinh doanh khác thì doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm lập chứng từ thu và xác định là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định. Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện chi hỗ trợ đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật về hoạt động bảo hiểm.

Khi chi tiền hỗ trợ; căn cứ mục đích hỗ trợ đã được ghi trong hợp đồng hỗ trợ để lập chứng từ chi tiền. Số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào bằng tiền nhận hỗ trợ thì không được kê khai, khấu trừ.”

- Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

+ Tại Khoản 1 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định...”

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) ký hợp đồng làm đại lý bảo hiểm cho các Công ty bảo hiểm nhân thọ thì khi nhận được khoản tiền hỗ trợ của các Công ty bảo hiểm nhân thọ, Ngân hàng không phải kê khai, tính thuế GTGT theo quy định. Ngân hàng lập chứng từ thu và xác định là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 9 Thông tư 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cụ thể, đề nghị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam cung cấp hồ sơ và liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 6 để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 6;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 60188/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu60188/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2017
Ngày hiệu lực05/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 60188/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 60188/CT-TTHT 2017 thuế giá trị gia tăng khoản chi hỗ trợ đại lý bảo hiểm nhân thọ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 60188/CT-TTHT 2017 thuế giá trị gia tăng khoản chi hỗ trợ đại lý bảo hiểm nhân thọ Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu60188/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành05/09/2017
        Ngày hiệu lực05/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 60188/CT-TTHT 2017 thuế giá trị gia tăng khoản chi hỗ trợ đại lý bảo hiểm nhân thọ Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 60188/CT-TTHT 2017 thuế giá trị gia tăng khoản chi hỗ trợ đại lý bảo hiểm nhân thọ Hà Nội

            • 05/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực