Công văn 6064/BTC-CST

Công văn 6064/BTC-CST năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu do Bộ tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6064/BTC-CST 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên khoáng sản xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6064 /BTC-CST
V/v chính sách thuế GTGT đối với tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Long Vân.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3975/VPCP-ĐMDN ngày 19/4/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Long Vân về việc hướng dẫn cách tính giá tài nguyên, khoáng sản trên giá thành sản phẩm xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế quy định:

“23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản phm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định như sau:

“11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phm khác nhưng tng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản; sản phẩm xuất khu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phm trở lên.

Tài nguyên, khoáng sản quy định tại khoản này là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than.

Trị giá tài nguyên, khoáng sản là giá vn tài nguyên, khoáng sản đưa vào chế biến; đối với tài nguyên, khoáng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực tiếp, gián tiếp khai thác ra tài nguyên, khoáng sản; đối với tài nguyên, khoáng sản mua để chế biến là giá thực tế mua cộng chi phí đưa tài nguyên, khoáng sản vào chế biến.

Chi phí năng lượng gồm: nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng;

Việc xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng căn cứ vào quyết toán năm trước; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa báo cáo quyết toán năm trước thì căn cứ vào phương án đầu tư.

Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.”

Tại Điều 30 Luật quản lý thuế quy định nguyên tắc khai thuế và tính thuế như sau:

1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đcác nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

2. Người nộp thuế tự tính s thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp thực hiện tự khai, tự nộp tự xác định số thuế GTGT được khấu trừ, không được khấu trừ của sản phẩm xuất khẩu theo nguyên tắc: Trường hợp Công ty xuất khẩu sản phẩm thang nhôm, bàn ghế, chi tiết máy dùng trong y tế,... được sản xuất từ tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước thì phải tính trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng để xác định thuế GTGT cho phù hợp. Trường hợp sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu thì tài nguyên, khoáng sản này không thuộc đối tượng phải tính trị giá tài nguyên, khoáng sản.

Về nội dung hướng dẫn xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng, Bộ Tài chính đang trình các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung hướng dẫn cho phù hợp với thực tế và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/cá
o);
- Văn phòng Chính phủ (để đăng trên Cng thông tin đin t Chính phủ);
- TCT; Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST(7b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

 

Thuộc tính Công văn 6064/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6064/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2017
Ngày hiệu lực10/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6064/BTC-CST 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên khoáng sản xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6064/BTC-CST 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên khoáng sản xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6064/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Đình Thi
        Ngày ban hành10/05/2017
        Ngày hiệu lực10/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6064/BTC-CST 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên khoáng sản xuất khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6064/BTC-CST 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên khoáng sản xuất khẩu

            • 10/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực