Công văn 6110/TCHQ-TXNK

Công văn 6110/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc lập báo cáo theo Thông tư 212/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6110/TCHQ-TXNK 2015 lập báo cáo kế toán nghiệp vụ thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6110/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc lập báo cáo theo Thông tư 212/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4203/HQHP-TXNK ngày 9/6/2015 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc cách lập báo cáo theo Thông tư 212/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc báo cáo tình hình hoàn thuế tạm thu - mẫu số 03/BNV:

Theo trao đổi trực tiếp với Phòng Thuế XNK, Cục Hải quan TP Hải Phòng thì từ ngày 17/6/2015 đã có báo cáo tự động trên hệ thống KTTTT đối với mẫu số 03/BNV.

2. Vướng mắc báo cáo số thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế chuyên thu - mẫu số 11/BNV và các mẫu báo cáo theo công văn số 398/TXNK-CST:

Để đảm bảo số liệu báo cáo được thống nhất, đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện báo cáo số liệu miễn, giảm, hoàn, không thu thuế theo công văn 398/TXNK-CST.

2.1. Về số liệu miễn thuế

- Số miễn thuế (theo mẫu tại báo cáo số 11/BNV Thông tư 212/2014/TT-BTC và công văn 398/TXNK-CST) bao gồm:

- Các trường hợp miễn thuế theo Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC;

- Các trường hợp miễn thuế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 20 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang triển khai phần mềm miễn, giảm, hoàn, không thu thuế điện tử. Trước mắt, các Cục Hải quan địa phương tiếp tục thực hiện theo dõi theo phương pháp thủ công.

2.2. Về số liệu giảm thuế

Số liệu giảm thuế (theo mẫu tại báo cáo số 11/BNV Thông tư 212/2014/TT-BTC và công văn 398/TXNK-CST) bao gồm số giảm theo Điều 111 Thông tư 38/2015/TT-BTC:

2.2.1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan, nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa.

2.2.2. Nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại một phần hoặc còn giá trị sử dụng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, được giảm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ tổn thất.

2.2.3. Các trường hợp giảm khác: Bao gồm các trường hợp số thuế phải nộp giảm so với số thuế khai báo ban đầu.

Ví dụ:

+ Điều chỉnh giảm số thuế phải nộp do số lượng hàng hóa thực nhập ít hơn số lượng hàng hóa khai báo trên tờ khai hải quan.

+ Điều chỉnh giảm số thuế phải nộp do thay đổi trị giá hàng hóa khi khai báo với khi làm thủ tục thông quan.

+ Điều chỉnh giảm do điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu (trong thông quan thiếu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nên không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp khai và nộp bổ sung C/O sau khi hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan).

+ Thay đổi nội dung quyết định ấn định thuế (cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế nhưng doanh nghiệp khiếu nại được cơ quan hải quan chấp nhận nên được điều chỉnh giảm số thuế phải nộp theo quyết định ấn định thuế lần đầu)

+ Điều chỉnh giảm do doanh nghiệp nhầm lẫn trong khai báo các yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp.

2.3. Về số liệu hoàn thuế

Số liệu hoàn thuế theo mẫu tại công văn 398/TXNK-CST bao gồm thuế chuyên thu và tạm thu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Khánh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Thuộc tính Công văn 6110/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6110/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2015
Ngày hiệu lực03/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6110/TCHQ-TXNK 2015 lập báo cáo kế toán nghiệp vụ thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6110/TCHQ-TXNK 2015 lập báo cáo kế toán nghiệp vụ thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6110/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành03/07/2015
        Ngày hiệu lực03/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6110/TCHQ-TXNK 2015 lập báo cáo kế toán nghiệp vụ thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6110/TCHQ-TXNK 2015 lập báo cáo kế toán nghiệp vụ thuế

           • 03/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực