Công văn 6113/VPCP-CN

Công văn 6113/VPCP-CN năm 2018 về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung và điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6113/VPCP-CN 2018 thẩm quyền phê duyệt quy hoạch Đại học quốc gia Hà Nội Hòa Lạc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6113/VPCP-CN
V/v thm quyền phê duyệt QHC và điều chỉnh cục bộ QHPK dự án đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Đại học quốc gia Hà Nội.

Về đề nghị của Đại học quốc gia Hà Nội (văn bản số 1510/ĐHQGHN-XD ngày 11 tháng 5 năm 2018), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1377/BXD-QHKT ngày 11 tháng 6 năm 2018), Tài chính (văn bản số 6884/BTC-ĐT ngày 12 tháng 6 năm 2018), Tư pháp (văn bản số 2029/BTP-PLDSKT ngày 07 tháng 6 năm 2018), Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 2384/BGDĐT-KHTC ngày 08 tháng 6 năm 2018), Nội vụ (văn bản số 2485/BNV-TCBC ngày 01 tháng 6 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4152/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 19 tháng 6 năm 2018) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 2704/UBND-ĐT ngày 16 tháng 6 năm 2018) về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án thành phần và điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đại học quốc gia Hà Nội khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp vái các bộ, ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho Dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 464/TB-VPCP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đại học quốc gia Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, TC, KH&ĐT, NV, TP, GD&ĐT,
TN&MT;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, PL;
- Lưu: V
T, CN (2b) Nghĩa (15).

KT. B TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PH
Ó CHỦ NHIỆM
N
guyễn Cao Lục

 

 

Thuộc tính Công văn 6113/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6113/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2018
Ngày hiệu lực28/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6113/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 6113/VPCP-CN 2018 thẩm quyền phê duyệt quy hoạch Đại học quốc gia Hà Nội Hòa Lạc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6113/VPCP-CN 2018 thẩm quyền phê duyệt quy hoạch Đại học quốc gia Hà Nội Hòa Lạc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6113/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành28/06/2018
        Ngày hiệu lực28/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6113/VPCP-CN 2018 thẩm quyền phê duyệt quy hoạch Đại học quốc gia Hà Nội Hòa Lạc

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6113/VPCP-CN 2018 thẩm quyền phê duyệt quy hoạch Đại học quốc gia Hà Nội Hòa Lạc

             • 28/06/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/06/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực