Công văn 63334/CT-TTHT

Công văn 63334/CT-TTHT năm 2018 về kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 63334/CT-TTHT 2018 kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63334/CT-TTHT
V/v kê khai quyết toán thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Ông/Bà Nguyễn Ngọc Linh
(Địa chỉ: Tầng 12, số 7 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu,
Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn đề ngày 27/8/2018 của Ông/Bà Nguyễn Ngọc Linh hỏi về chính sách thuế (sau đây gọi là Ông/Bà), Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Chương IX Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp:

“Điều 196. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Điều 197. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều 198. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Điều 199. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn”

- Căn cứ khoản 3 Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ:

“Điều 42. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp

3. Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi; trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”

- Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế:

“Điều 16. Sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty của Ông/Bà chuyển từ Công ty TNHH nhiều thành viên thành Công ty TNHH một thành viên, không phải là chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, không thuộc trường hợp khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm chuyển đổi. Công ty thực hiện khai quyết toán thuế TNDN năm theo quy định.

Trường hợp Công ty của Ông/Bà là chuyển đổi sở hữu thì Công ty có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi; trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Ông/Bà cung cấp hồ sơ và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ông/Bà Nguyễn Ngọc Linh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Phòng Pháp chế:
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 63334/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu63334/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2018
Ngày hiệu lực14/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 63334/CT-TTHT 2018 kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 63334/CT-TTHT 2018 kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu63334/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành14/09/2018
        Ngày hiệu lực14/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 63334/CT-TTHT 2018 kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 63334/CT-TTHT 2018 kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội

            • 14/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực