Công văn 6441/VPCP-CN

Công văn 6441/VPCP-CN năm 2018 về lựa chọn tư vấn giao dịch để triển khai các dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6441/VPCP-CN 2018 lựa chọn tư vấn giao dịch đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6441/VPCP-CN
V/v lựa chọn tư vấn giao dịch để triển khai các dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4930/BGTVT-ĐTCT ngày 11 tháng 5 năm 2018), ý kiến các Bộ: Tài chính (văn bản số 7328/BTC-ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4124/BKHĐT-QLĐT ngày 18 tháng 6 năm 2018), Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 2209/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 06 tháng 6 năm 2018), Xây dựng (văn bản 1503/BXD-HĐXD ngày 21 tháng 6 năm 2018) về việc lựa chọn tư vấn giao dịch để triển khai các dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên, quyết định theo thẩm quyền việc lựa chọn tư vấn giao dịch quốc tế để triển khai Dự án, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHQT, KGVX, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Thuộc tính Công văn 6441/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6441/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2018
Ngày hiệu lực09/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(11/07/2018)

Download Công văn 6441/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 6441/VPCP-CN 2018 lựa chọn tư vấn giao dịch đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6441/VPCP-CN 2018 lựa chọn tư vấn giao dịch đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6441/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành09/07/2018
        Ngày hiệu lực09/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (11/07/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6441/VPCP-CN 2018 lựa chọn tư vấn giao dịch đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6441/VPCP-CN 2018 lựa chọn tư vấn giao dịch đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông

             • 09/07/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/07/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực