Công văn 6547/VPCP-ĐMDN

Công văn 6547/VPCP-ĐMDN năm 2017 về gia hạn thời gian bán cổ phần lần đầu của Tổng công ty Lương thực miền Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6547/VPCP-ĐMDN 2017 gia hạn thời gian bán cổ phầncông ty Lương thực miền Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6547/VPCP-ĐMDN
V/v gia hạn thời gian bán cổ phần lần đầu của TCT Lương thực miền Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tờ trình số 3740/TTr-BNN-QLDN ngày 05 tháng 5 năm 2017), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 6707/BTC-TCDN ngày 23 tháng 5 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4501/BKHĐT-PTDN ngày 05 tháng 6 năm 2017), Tư pháp (công văn số 1802/BTP-PLDSKT ngày 29 tháng 5 năm 2017) về việc gia hạn bán cổ phần lần đầu và điều chỉnh giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Lương thực miền Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ báo cáo của Kiểm toán nhà nước, rà soát, cập nhật, điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp theo quy định.

2. Gia hạn thời gian bán cổ phần lần đầu đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam tối đa là 3 tháng kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rút kinh nghiệm để chậm việc cổ phần hóa (bán cổ phần lần đầu) và cần tích cực khẩn trương để đảm bảo hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu trong thời gian được gia hạn, quá thời hạn trên lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty Lương thực miền Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg: Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN: Lê Mạnh Hà,
Trợ lý TTg CP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, NN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Lân

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

 

Thuộc tính Công văn 6547/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6547/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2017
Ngày hiệu lực23/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6547/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 6547/VPCP-ĐMDN 2017 gia hạn thời gian bán cổ phầncông ty Lương thực miền Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6547/VPCP-ĐMDN 2017 gia hạn thời gian bán cổ phầncông ty Lương thực miền Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6547/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành23/06/2017
        Ngày hiệu lực23/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6547/VPCP-ĐMDN 2017 gia hạn thời gian bán cổ phầncông ty Lương thực miền Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6547/VPCP-ĐMDN 2017 gia hạn thời gian bán cổ phầncông ty Lương thực miền Nam

              • 23/06/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/06/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực