Công văn 6565/VPCP-NN

Công văn 6565/VPCP-NN năm 2017 bổ sung Dự án sân golf 36 lỗ và khu phụ trợ (Paradise golf) vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6565/VPCP-NN 2017 bổ sung Dự án sân golf 36 lỗ khu phụ trợ quy hoạch sân golf 2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6565/VPCP-NN
V/v bổ sung Dự án sân golf 36 lỗ và khu phụ trợ (Paradise golf) vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4345/Tr-BKHĐT ngày 29 tháng 5 năm 2017 bổ sung Dự án sân golf 36 lỗ và khu phụ trợ (Paradise golf) vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam giải trình, làm rõ ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (số 704/BTNMT-KH ngày 23 tháng 02 năm 2017), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 1594/BNN-KH ngày 23 tháng 02 năm 2017), Xây dựng (số 536/BXD-QHKT ngày 15 tháng 3 năm 2017) đảm bảo đúng các quy định tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009 và Chỉ thị s 11/CT-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2012 và các quy định pháp luật khác có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, KGVX, CN, PL;
- Lưu: VT, NN(2) Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Thuộc tính Công văn 6565/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6565/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2017
Ngày hiệu lực26/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6565/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 6565/VPCP-NN 2017 bổ sung Dự án sân golf 36 lỗ khu phụ trợ quy hoạch sân golf 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6565/VPCP-NN 2017 bổ sung Dự án sân golf 36 lỗ khu phụ trợ quy hoạch sân golf 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6565/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành26/06/2017
        Ngày hiệu lực26/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6565/VPCP-NN 2017 bổ sung Dự án sân golf 36 lỗ khu phụ trợ quy hoạch sân golf 2020

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6565/VPCP-NN 2017 bổ sung Dự án sân golf 36 lỗ khu phụ trợ quy hoạch sân golf 2020

           • 26/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực