Công văn 6653/TCHQ-TXNK

Công văn 6653/TCHQ-TXNK năm 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu sau đó tái xuất sang nước thứ ba do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6653/TCHQ-TXNK 2017 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất sang nước thứ ba


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6653/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1212/HQQT-NV ngày 25/8/2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, công văn số 10/TH ngày 30/8/2017 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Trường Hưng đề nghị hướng dẫn xử lý thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu sau đó tái xuất sang nước thứ ba. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, thì: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13, thì: “Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan.”

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Căn cứ công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính về hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa.

1. Đối với tờ khai xuất khẩu trước ngày 01/7/2016.

Giao Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình phối hợp với cơ quan liên quan (cơ quan thuế, cơ quan kiểm lâm) thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu, sổ sách chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán, hồ sơ lâm sản và các giao dịch có liên quan đến các lô gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất sang nước thứ ba của Công ty TNHH MTV Long Đại Tiến, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Trường Hưng. Kết quả kiểm tra nếu đủ cơ sở xác định các loại gỗ trên tờ khai xuất khẩu phù hợp về chủng loại, quy cách, phẩm cấp gỗ trên các tờ khai nhập khẩu trước đó; Công ty TNHH MTV Long Đại Tiến, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Trường Hưng đã nộp số tiền thuế GTGT ở khâu nhập khẩu nhưng chưa được cơ quan thuế địa phương hoàn trả thì cơ quan hải quan thực hiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Trường hợp Công ty TNHH MTV Long Đại Tiến, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Trường Hưng đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT với cơ quan thuế nhưng chưa được xử lý hoàn thuế GTGT thì cơ quan hải quan phối hợp với cơ quan thuế liên quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai điều chỉnh lại và nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT cho cơ quan hải quan.

2. Đối với tờ khai xuất khẩu từ ngày 01/7/2016.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình hướng dẫn Công ty TNHH MTV Long Đại Tiến, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Trường Hưng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- TCT Nguyễn Văn
Cẩn (để b/cáo);
- Vụ CST, Vụ PC, Tổng cục Thuế;
- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Trường Hưng;
(Số 11 ngõ 3 Lương Thế Vinh, P.Trường Thi, TP. Vi
nh
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6653/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6653/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2017
Ngày hiệu lực11/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6653/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 6653/TCHQ-TXNK 2017 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất sang nước thứ ba


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6653/TCHQ-TXNK 2017 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất sang nước thứ ba
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6653/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành11/10/2017
        Ngày hiệu lực11/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6653/TCHQ-TXNK 2017 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất sang nước thứ ba

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6653/TCHQ-TXNK 2017 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất sang nước thứ ba

           • 11/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực