Công văn 6711/VPCP-ĐMDN

Công văn 6711/VPCP-ĐMDN năm 2019 về hoàn thiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6711/VPCP-ĐMDN 2019 về hoàn thiện Chương trình triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6711/VPCP-ĐMDN
V/v hoàn thiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 6186/BTC-TCDN ngày 30 tháng 5 năm 2019 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 theo hướng đối với những nội dung đặt ra khác quy định hiện hành, đề xuất giao các cơ quan nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật hiện hành; trường hợp cần thiết, báo cáo xin ý kiến của Quốc hội. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 8 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ:
- Các Bộ: TP, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, CN, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6711/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6711/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2019
Ngày hiệu lực30/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6711/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 6711/VPCP-ĐMDN 2019 về hoàn thiện Chương trình triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6711/VPCP-ĐMDN 2019 về hoàn thiện Chương trình triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6711/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành30/07/2019
        Ngày hiệu lực30/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6711/VPCP-ĐMDN 2019 về hoàn thiện Chương trình triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6711/VPCP-ĐMDN 2019 về hoàn thiện Chương trình triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14

             • 30/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực