Công văn 6719/TCHQ-TXNK

Công văn 6719/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc về phân loại mặt hàng xe 04 bánh có gắn động cơ điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6719/TCHQ-TXNK 2018 phân loại mặt hàng xe 04 bánh có gắn động cơ điện


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6719/TCHQ-TXNK
V/v trả lời công văn 1415/HQĐNa-TXNK của Cục HQ tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đng Nai.

Liên quan đến việc phân loại mặt hàng xe 04 bánh có gắn động cơ điện loại chạy bằng ắc quy hoạt động trong phạm vi hạn chế, trên cơ sở báo cáo tại công văn số 1415/HQĐNa-TXNK ngày 24/7/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 09/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

1. Tổng cục Hải quan đã có công văn 4711/TCHQ-TXNK ngày 14/7/2017 hướng dẫn phân loại mặt hàng “xe 4 bánh có gắn động cơ, tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế, đối với loại chở 10 người trở lên”, trên cơ sở áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh mục HS và công văn 30/TCHQ-TXNK ngày 03/01/2018 về phân loại mặt hàng xe tương tự xe chơi gôn.

2. Yêu cầu đơn vị thực hiện phân loại theo hướng dẫn tại các công văn nêu trên và xử lý vụ việc liên quan theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c)
;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng

 

Thuộc tính Công văn 6719/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6719/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2018
Ngày hiệu lực16/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(22/11/2018)

Download Công văn 6719/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 6719/TCHQ-TXNK 2018 phân loại mặt hàng xe 04 bánh có gắn động cơ điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6719/TCHQ-TXNK 2018 phân loại mặt hàng xe 04 bánh có gắn động cơ điện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6719/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành16/11/2018
        Ngày hiệu lực16/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (22/11/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 6719/TCHQ-TXNK 2018 phân loại mặt hàng xe 04 bánh có gắn động cơ điện

         Lịch sử hiệu lực Công văn 6719/TCHQ-TXNK 2018 phân loại mặt hàng xe 04 bánh có gắn động cơ điện

         • 16/11/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/11/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực