Công văn 6721/UBND-ĐT

Công văn 6721/UBND-ĐT năm 2013 tăng cường quản lý công tác quyết toán dự án hoàn thành do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6721/UBND-ĐT năm 2013 tăng cường quản lý quyết toán dự án Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6721/UBND-ĐT
Về tăng cường quản lý công tác quyết toán dự án hoàn thành

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2013

KHẨN

 

Kính gửi:

Lãnh đạo các đơn vị:
- Các Sở - Ban - Ngành của Thành phố;
- Các Tổng Công ty trực thuộc TP;
- Các Ban Quản lý trực thuộc UBND/TP;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Kho bạc Nhà nước Thành phố.

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về công tác quyết toán và tất toán các dự án đã hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; để tiếp tục tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả công tác quyết toán vốn đầu tư, sớm giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng; đồng thời tránh tình trạng kéo dài công tác quyết toán đối với các dự án vừa hoặc sắp hoàn thành đưa vào sử dụng; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tùy theo thẩm quyền, chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các công việc liên quan đến công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo quy định hiện hành. Cụ thể như sau:

- Thực hiện kiểm tra giám sát thường xuyên, chặt chẽ các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; tổng hợp tên, địa chỉ các nhà thầu vi phạm để thông báo cho các chủ đầu tư được biết; đồng thời có biện pháp ngăn ngừa; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định.

- Đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành thủ tục tất toán tài khoản đối với các dự án đã phê duyệt quyết toán đúng thời hạn quy định; đồng thời xem xét đề xuất khen thưởng hoặc xử lý vi phạm trong công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan.

- Khi quyết định đầu tư hoặc giao nhiệm vụ chủ đầu tư, không giao dự án đầu tư mới cho Chủ đầu tư có 03 (ba) dự án trở lên vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán chậm hơn thời gian quy định tại khoản 6 Điều 20 Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

- Giao Kho bạc Nhà nước Thành phố báo cáo danh sách các dự án sử dụng ngân sách đã đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành thủ tục quyết toán của các quận - huyện, sở - ngành, doanh nghiệp… đến ngày 31 tháng 12 năm 2013. Đề ra kế hoạch giải quyết trình cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Xử phạt đối với chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán công trình chậm kể từ khi hạng mục công trình, công trình xây dựng đã được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

- Xử phạt đối với nhà thầu kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. Không cho phép nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu mới khi đã có từ 03 hợp đồng trở lên vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng theo quy định.

2. Giao Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Thành phố chịu trách nhiệm làm đầu mối thống kê, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố theo định kỳ quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, PCT;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;
- VPUB: CVP, PVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐT-Ti) TV

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Thuộc tính Công văn 6721/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6721/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2013
Ngày hiệu lực13/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6721/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 6721/UBND-ĐT năm 2013 tăng cường quản lý quyết toán dự án Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6721/UBND-ĐT năm 2013 tăng cường quản lý quyết toán dự án Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6721/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành13/12/2013
        Ngày hiệu lực13/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6721/UBND-ĐT năm 2013 tăng cường quản lý quyết toán dự án Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6721/UBND-ĐT năm 2013 tăng cường quản lý quyết toán dự án Hồ Chí Minh

           • 13/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực