Công văn 6766/VPCP-NN

Công văn 6766/VPCP-NN năm 2019 về tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6766/VPCP-NN 2019 Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6766/VPCP-NN
V/v tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2020.

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 5316/TTr-BNN-VPĐP ngày 25 tháng 7 năm 2019) về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội nghị tại văn bản nêu trên. Thời gian hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 03 tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Hòa Bình. Đây là hội nghị điểm để triển khai tổ chức 04 hội nghị vùng và hội nghị tổng kết toàn quốc.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, xây dựng chương trình, kịch bản điều hành, rà soát báo cáo tham luận, trong đó cần tập trung tổng kết những bài học kinh nghiệm, xác định tồn tại, bất cập và các nguyên nhân chủ yếu trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, thảo luận định hướng nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn sau năm 2020 đồng thời chuẩn bị tốt công tác hậu cần để đảm bảo việc tổ chức Hội nghị thiết thực, hiệu quả”.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TTTT, LĐTBXH;
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn
Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX;
- Lưu: VT, NN (2) Hg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 6766/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6766/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực31/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(03/08/2019)

Download Công văn 6766/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 6766/VPCP-NN 2019 Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6766/VPCP-NN 2019 Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6766/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành31/07/2019
        Ngày hiệu lực31/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (03/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6766/VPCP-NN 2019 Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6766/VPCP-NN 2019 Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới

              • 31/07/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/07/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực