Công văn 6776/BKHĐT-KTNN

Công văn 6776/BKHĐT-KTNN năm 2017 về xác định nội dung, mức chi hạng mục khắc phục sự cố công trình san nền, đường giao thông, thoát nước khu tái định cư Chi luông, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6776/BKHĐT-KTNN 2017 mức chi hạng mục khắc phục sự cố đường giao thông Điện Biên


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6776/BKHĐT-KTNN
V/v Xác định nội dung, mức chi các hạng mục khắc phục sự cố công trình san nền, đường giao thông, thoát nước khu tái định cư Chi luông, thxã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Văn bản số 6438/VPCP-KTTH, ngày 21/6/2017 của Văn phòng Chính phủ, ngày 14/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì cuộc họp với các Bộ Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên để xác định cụ thể từng nội dung chi, mức chi của các hạng mục khắc phục sự cố sạt lở Công trình san nn, đường giao thông và thoát nước khu tái định cư Chi Luông, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên thuộc Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La. Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả như sau:

1. Kết quả rà soát các nội dung chi, mức chi của các hạng mục khắc phục sự cố công trình san nền, đường giao thông và thoát nước khu tái định cư Chi Luông, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên:

1.1. Nội dung báo cáo chi tiết các hạng mục khắc phục sự cố công trình san nn, đường giao thông và thoát nước khu tái định cư Chi Luông, thị xã Mường Lay, của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (Văn bản số 181/BC-UBND ngày 11/7/2017):

Dự toán hạng mục xử lý khắc phục sự cố công trình: 252.557.391.504 đồng. Trong đó:

+ Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng:

+ Chi phí xây dựng:

* Phần việc xử lý sự cố cấp bách:

* Phần việc xử lý ổn định lâu dài:

+ Chi phí quản lý dự án:

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

+ Chi phí khác:

+ Chi phí dự phòng (phần việc xử lý ổn định lâu dài);

1.662.000.000 đồng;

220.276.439.185 đồng;

135.128.234.285 đồng;

85.148.204.900 đồng;

3.217.506.765 đồng;

8.365.791.277 đồng;

8.525.583.677 đồng;

10.511.870.600 đồng.

Việc phê duyệt điều chỉnh dự án của UBND tỉnh Điện Biên đảm bảo theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ (về điều chỉnh dự án); Điều 7, Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ (điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình) và tuân thủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1798/TTg-KTN ngày 11/10/2016; đng thời, đảm bảo cho việc quyết toán hoàn thành các nội dung đầu tư của dự án đã được triển khai.

1.2. Ý kiến của Bộ Xây dựng:

- Tại văn bản s1798/TTg-KTN ngày 11/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên được triển khai các giải pháp khắc phục sự cố công trình san nền, đường giao thông và thoát nước khu tái định cư Chi Luông, thị xã Mường Lay theo Lệnh khn cấp quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về khắc phục sự cố theo lệnh khẩn cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên được phép quyết định phê duyệt các dự án đầu tư khắc phục sự c trên.

1.3. Ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thống nhất với các nội dung chi và mức chi của các hạng mục khắc phục sự cố công trình san nền, đường giao thông và thoát nước khu tái định cư Chi Luông, thị xã Mường Lay theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

1.4. Ý kiến của Bộ Tài chính:

- Về các nội dung chi và mức chi: Bộ Tài chính không có ý kiến;

- Về nguồn vốn khắc phục sự cố: Bộ Tài chính đã có ý kiến tại văn bản số 5366/BTC-ĐT ngày 25/4/2017; trong đó:

+ Từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2017: 50 tỷ đồng;

+ Từ vốn còn dư sau quyết toán của Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh và vốn dự phòng của dự án: 94.473 triệu đồng (gồm vốn còn dư sau quyết toán là 36.832 triệu đồng và vốn dự phòng còn lại của dự án là 57.641 triệu đồng);

+ Số vốn còn lại tỉnh chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

2. Ý kiến và đề xuất phương án xử lý vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Ý kiến tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm và kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sự cố công trình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1798/TTg-KTN ngày 11/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với các ý kiến của Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nội dung chi, mức chi của các hạng mục khắc phục s c công trình san nn, đường giao thông và thoát nước khu tái định cư Chi Luông, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh; và Tỉnh Điện Biên chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tính đúng, tính đủ khi thực hiện các dự án khắc phục sự cố trước Chính phủ về các quyết định của mình.

b) Đề xuất phương án xử lý vn khắc phục sự cố công trình:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1798/TTg-KTN ngày 11/10/2016, Bộ Kế hoạch Đầu tư có ý kiến:

- Thống nhất với đề xuất nguồn vốn khắc phục sự cố của Bộ Tài chính:

+ Từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2017: 50.000 triệu đồng;

+ Từ vốn dự phòng còn lại của Dự án di dân: 57.641 triệu đồng.

+ Từ vốn kết dư sau quyết toán Dự án di dân, tái định cư 36.832 triệu đồng (Tỉnh sử dụng số vốn này sau khi hoàn thành thanh quyết toán dự án).

- Số vốn còn lại sẽ cân đối, bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương khi có điều kiện về nguồn vốn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Điện Bi
ên;
- Các Bộ NN&PTNT, TC, XD;
- Các Vụ: TH, ĐP&LT, GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, Vụ KTNN. NGH10.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

Thuộc tính Công văn 6776/BKHĐT-KTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6776/BKHĐT-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2017
Ngày hiệu lực21/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6776/BKHĐT-KTNN 2017 mức chi hạng mục khắc phục sự cố đường giao thông Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6776/BKHĐT-KTNN 2017 mức chi hạng mục khắc phục sự cố đường giao thông Điện Biên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6776/BKHĐT-KTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Chí Dũng
        Ngày ban hành21/08/2017
        Ngày hiệu lực21/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6776/BKHĐT-KTNN 2017 mức chi hạng mục khắc phục sự cố đường giao thông Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6776/BKHĐT-KTNN 2017 mức chi hạng mục khắc phục sự cố đường giao thông Điện Biên

            • 21/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực