Công văn 6927/VPCP-KTN

Công văn 6927/VPCP-KTN năm 2016 báo cáo của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6927/VPCP-KTN báo cáo Kiểm toán nhà nước kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6927/VPCP-KTN
V/v Báo cáo của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2016

           

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-
Bộ Tài chính.

Về Báo cáo số 836/KTNN-TH ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới (bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu, đối chiếu Báo cáo nêu trên của Kiểm toán nhà nước để rà soát, tổng hợp, phân loại nguyên nhân khách quan và chủ quan, đề xuất giải pháp hợp lý; báo cáo Thủ tưng Chính phủ trước 10 tháng 9 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng CP, Phó TTg Vương Đình Huệ;
-
Kiểm toán nhà nước;
-
VP ĐPTW (Bộ NN-PTNT);
-
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
-
Lưu: VT, KTN (3b) Thịnh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Thuộc tính Công văn 6927/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6927/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2016
Ngày hiệu lực19/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6927/VPCP-KTN báo cáo Kiểm toán nhà nước kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6927/VPCP-KTN báo cáo Kiểm toán nhà nước kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6927/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành19/08/2016
        Ngày hiệu lực19/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6927/VPCP-KTN báo cáo Kiểm toán nhà nước kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6927/VPCP-KTN báo cáo Kiểm toán nhà nước kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản 2016

              • 19/08/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/08/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực