Công văn 7000/VPCP-KTN

Công văn 7000/VPCP-KTN năm 2016 về Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7000/VPCP-KTN ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu sản phẩm tôm 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7000/VPCP-KTN
V/v Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1776/TTr-BNN-QLCL ngày 04 tháng 3 năm 2016, ý kiến các Bộ, cơ quan: Công Thương (Công văn số 5316/BCT-XNK ngày 15 tháng 6 năm 2016), Tài chính (Công văn số 6490/BTC-HCSN ngày 16 tháng 5 năm 2016), Công an (Công văn số 960/BCA-C41 ngày 10 tháng 5 năm 2016)), Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (văn bản số 79/VPTT-TH ngày 22 tháng 4 năm 2016); ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (Công văn số 1390/UBND-KT ngày 04 tháng 5 năm 2016); ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh: Kiên Giang (văn bản số 374/SNNPTNT-QLCL ngày 16 tháng 5 năm 2016), Cà Mau (văn bản số 787/SNN ngày 25 tháng 4 năm 2016); ý kiến của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam về dự thảo Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất , Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan, địa phương nêu trên, trong đó lưu ý tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ: Công Thương, Tài chính, hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
-
Các Bộ: TC, CT, CA;
- BCĐ 389 QG;
- UBND các tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang;
- Hiệp hội CB&XK thủy sản VN (
VASEP)
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ
Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (03), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 7000/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7000/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2016
Ngày hiệu lực23/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7000/VPCP-KTN ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu sản phẩm tôm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7000/VPCP-KTN ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu sản phẩm tôm 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7000/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành23/08/2016
        Ngày hiệu lực23/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7000/VPCP-KTN ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu sản phẩm tôm 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7000/VPCP-KTN ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu sản phẩm tôm 2016

              • 23/08/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/08/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực