Công văn 705/TTg-NN

Công văn 705/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 705/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Thái Nguyên


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 705/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 6078/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 02 tháng 11 năm 2018); của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Công văn số 1481/UBND-CNN ngày 25 tháng 4 năm 2019 và số 1796/UBND-CNN ngày 16 tháng 5 năm 2019) về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng 18,9 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên báo cáo giải trình tại các công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 705/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu705/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2019
Ngày hiệu lực12/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(19/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 705/TTg-NN

Lược đồ Công văn 705/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 705/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Thái Nguyên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu705/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành12/06/2019
        Ngày hiệu lực12/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (19/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 705/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Thái Nguyên

             Lịch sử hiệu lực Công văn 705/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Thái Nguyên

             • 12/06/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/06/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực