Công văn 7142/TCHQ-TXNK

Công văn 7142/TCHQ-TXNK năm 2015 về tạm ngừng kinh doanh và tạm ngừng hoạt động dự án của Công ty TNHH Tư vấn Toshin Châu Á do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7142/TCHQ-TXNK 2015 tạm ngừng kinh doanh tạm ngừng hoạt động của dự án


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7142/TCHQ-TXNK
V/v tạm ngừng kinh doanh và tạm ngừng hoạt động của dự án

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 4228/UBND-ĐT ngày 24/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm ngừng kinh doanh gắn liền với tạm ngừng hoạt động dự án của Công ty TNHH Tư vấn Toshin Châu Á (thời gian tạm ngừng từ ngày 01/04/2014 đến ngày 31/3/2015 và từ ngày 01/4/2015 đến ngày 31/12/2015); Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 về việc tạm ngừng kinh doanh;

Căn cứ Điều 64 về tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư và Điều 65 về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 (nay là Điều 47, 48 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2015);

Căn cứ quy định tại Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế;

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty TNHH Tư vấn Toshin Châu Á (MST: 0311150953) nêu trên. Trường hợp xác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung và các trường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế theo quy định.

2. Trường hợp nếu dự án của Công ty nêu trên bị chấm dứt và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thì cơ quan hải quan nơi dự án đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế tiến hành thu hồi Danh mục miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi đã cấp cho dự án của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK - QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Thuộc tính Công văn 7142/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7142/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2015
Ngày hiệu lực05/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7142/TCHQ-TXNK 2015 tạm ngừng kinh doanh tạm ngừng hoạt động của dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7142/TCHQ-TXNK 2015 tạm ngừng kinh doanh tạm ngừng hoạt động của dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7142/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành05/08/2015
        Ngày hiệu lực05/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7142/TCHQ-TXNK 2015 tạm ngừng kinh doanh tạm ngừng hoạt động của dự án

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7142/TCHQ-TXNK 2015 tạm ngừng kinh doanh tạm ngừng hoạt động của dự án

            • 05/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực