Công văn 72071/CT-HTr

Công văn 72071/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế khoản tiền lãi cho vay và chi phí trả lãi tiền vay vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 72071/CT-HTr chính sách thuế tiền lãi cho vay chi phí trả lãi tiền vay vốn Hà Nội 2015


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72071/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên STOKES INTERIOR
Mã số thuế: 0104266050

Địa chỉ: Tầng 2, số 28 Thanh Niên, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội

Trả lời công văn số 004/2015/SIACC ngày 31/10/2015 của Công ty TNHH Một thành viên Stokes Interior hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm b Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng:

“b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.

Ví dụ 5: Công ty c phần VC có tiền nhàn ri tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần VC ký hợp đồng cho Công ty T vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty c phn VC nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”

- Căn cứ điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp cụ thể:

“2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT, đi tượng được min thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ”...

- Căn cứ Điều 4 Thông tư s96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng ...

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gm:

2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công b tại thời điểm vay”...

Căn cứ các quy định trên Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời về nguyên tắc như sau:

- Trường hợp Công ty có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty ký hợp đồng cho tổ chức không phải là tổ chức tín dụng vay và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi cho vay Công ty nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty phải lập hóa đơn đối với dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ theo quy định tại Điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp cụ thể.

- Trường hợp Công ty đã góp đủ vốn điều lệ và đi vay tiền riêng lẻ phục vụ cho mục đích kinh doanh từ các tổ chức, cá nhân không phải tổ chức tín dụng thì phần chi phí trả lãi tiền vay vốn liên quan trực tiếp đến sản xuất kinh doanh được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Một thành viên Stokes Interior biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng KTr1;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 72071/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu72071/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2015
Ngày hiệu lực10/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 72071/CT-HTr chính sách thuế tiền lãi cho vay chi phí trả lãi tiền vay vốn Hà Nội 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 72071/CT-HTr chính sách thuế tiền lãi cho vay chi phí trả lãi tiền vay vốn Hà Nội 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu72071/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành10/11/2015
        Ngày hiệu lực10/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 72071/CT-HTr chính sách thuế tiền lãi cho vay chi phí trả lãi tiền vay vốn Hà Nội 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 72071/CT-HTr chính sách thuế tiền lãi cho vay chi phí trả lãi tiền vay vốn Hà Nội 2015

            • 10/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực