Công văn 7341/BKHĐT-QLĐT

Công văn 7341/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7341/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu


BKẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7341/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng Trường Sơn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 9355/VPCP-ĐMDN ngày 27/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty cổ phần xây dựng Trường Sơn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Công ty như sau:

Luật đấu thầu (Điều 62 khoản 1 điểm b, d, đ) quy định khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế. Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu thì trong hợp đồng giữa chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu tư vấn phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc.

Đối với trường hợp nêu trong văn bản của Quý Công ty, khi áp dụng loại hợp đồng trọn gói, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bên mời thầu, chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu (nếu có) có trách nhiệm rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt. Do đó, việc chủ đầu tư quy định trong hồ sơ mời thầu tỷ lệ 5% chi phí xây dựng, hạng mục chung để dự phòng cho khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế và chỉ được sử dụng chi phí này khi có phát sinh là không phù hợp với quy định nêu trên. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chi phí dự phòng bao gồm: chi phí dự phòng trượt giá, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu có).

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản số 9355/VPCP-ĐMDN ngày 27/9/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Thửa 114, Lô 31, đường Trương Hán Siêu, khu đô thị Hòa Vượng, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, Cục QLĐT (LT6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Thuộc tính Công văn 7341/BKHĐT-QLĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7341/BKHĐT-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2018
Ngày hiệu lực16/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(24/10/2018)

Download Công văn 7341/BKHĐT-QLĐT

Lược đồ Công văn 7341/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7341/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7341/BKHĐT-QLĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đăng Trương
        Ngày ban hành16/10/2018
        Ngày hiệu lực16/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (24/10/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7341/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7341/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

             • 16/10/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/10/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực