Công văn 7372/VPCP-KTTH

Công văn 7372/VPCP-KTTH năm 2018 về Báo cáo định kỳ năm 2017 về thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg về tài chính vi mô do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7372/VPCP-KTTH 2018 báo cáo thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg tài chính vi mô


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7372/VPCP-KTTH
V/v Báo cáo định kỳ năm 2017 về thực hiện QĐ số 2195/QĐ-TTg về tài chính vi mô

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 55/TTr-NHNN ngày 11 tháng 6 năm 2018 về Báo cáo định kỳ của năm 2017 về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định 2195/QĐ-TTg), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4447/BKHĐT-TCTT ngày 29 tháng 6 năm 2018, ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 2915/BNV-TCBC ngày 27 tháng 6 năm 2018, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 8495/BTC-TCNH ngày 17 tháng 7 năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên; tích cực triển khai thực hiện, đề nghị các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 2195/QĐ-TTg , ban hành quy định về mức vốn pháp định đối với tổ chức tài chính vi mô; gửi báo cáo kết quả triển khai đến các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

2. Các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 2195/QĐ-TTg , gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định. Bộ Tài chính sớm trình cấp thẩm quyền ban hành quy định về việc triển khai bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét có biện pháp hỗ trợ hoạt động tài chính vi mô trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát và nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn; cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban công tác Tài chính vi mô;
- Nhóm CTTCVM VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của Thủ tướng, các Vụ: TH, TKBT, QHĐP, TCCV, KGVX, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3) M.Cường 103

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Thuộc tính Công văn 7372/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7372/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2018
Ngày hiệu lực02/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7372/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 7372/VPCP-KTTH 2018 báo cáo thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg tài chính vi mô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7372/VPCP-KTTH 2018 báo cáo thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg tài chính vi mô
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7372/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành02/08/2018
        Ngày hiệu lực02/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7372/VPCP-KTTH 2018 báo cáo thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg tài chính vi mô

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7372/VPCP-KTTH 2018 báo cáo thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg tài chính vi mô

             • 02/08/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/08/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực