Công văn 7532/VPCP-QHĐP

Công văn 7532/VPCP-QHĐP năm 2018 về phân công chuẩn bị tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7532/VPCP-QHĐP
V/v phân công chuẩn bị tài liệu phục vụ PH thứ 26 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản số 2149/TTKQH-TH ngày 08 tháng 8 năm 2018 về việc chuẩn bị tài liệu bổ sung nội dung cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sỹ quan là cấp tướng của đơn vị mới thành lập thuộc Bộ Quốc phòng tại Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về việc này, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phân công Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sỹ quan là cấp tướng của đơn vị mới thành lập thuộc Bộ Quốc phòng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 26.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 2149/TTKQH-TH của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- UB QP&AN của QH;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, Vụ NC; TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ C
HỦ NHIỆM
Ng
uyễn Văn Tùng

 

Thuộc tính văn bản 7532/VPCP-QHĐP
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7532/VPCP-QHĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/08/2018
Ngày hiệu lực 08/08/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật Tuần trước
(10/08/2018)
Download văn bản 7532/VPCP-QHĐP

Lược đồ văn bản

Công văn 7532/VPCP-QHĐP 2018 phân công chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp thứ 26


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 7532/VPCP-QHĐP 2018 phân công chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp thứ 26
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 7532/VPCP-QHĐP
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Người ký Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành 08/08/2018
Ngày hiệu lực 08/08/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật Tuần trước
(10/08/2018)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 08/08/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/08/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực