Công văn 7544/VPCP-CN

Công văn 7544/VPCP-CN năm 2018 về tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7544/VPCP-CN 2018 tổng hợp công tác giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 2017


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7544/VPCP-CN
V/v tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5056/BKHĐT- GSTĐĐT ngày 25 tháng 7 năm 2018) về tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Thống nhất với nội dung báo cáo về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5056/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 25 tháng 7 năm 2018. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan:

1. Sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên liên quan đến công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

2. Tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền; đồng thời, chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư; giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các chương trình, dự án, bảo đảm mục tiêu, hiệu quả hoạt động đầu tư.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT,CN(2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 7544/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7544/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2018
Ngày hiệu lực08/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(10/08/2018)

Download Công văn 7544/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 7544/VPCP-CN 2018 tổng hợp công tác giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7544/VPCP-CN 2018 tổng hợp công tác giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7544/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành08/08/2018
        Ngày hiệu lực08/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (10/08/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7544/VPCP-CN 2018 tổng hợp công tác giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 2017

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7544/VPCP-CN 2018 tổng hợp công tác giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 2017

              • 08/08/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/08/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực