Công văn 771/TTg-CN

Công văn 771/TTg-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 771/TTg-CN 2019 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/TTg-CN
V/v chủ trương điều chỉnh QHCXD Khu KT Hòn La, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại văn bản số 2193/UBND-XDCB ngày 24 tháng 12 năm 2018, ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1380/BXD-QHKT ngày 17 tháng 6 năm 2019 về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La; tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc rà soát, đánh giá và lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng theo quy định pháp luật về đấu thầu; trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

3. Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cập nhật nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng vào các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo đúng quy định pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CT, GTVT, TNMT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 771/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu771/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2019
Ngày hiệu lực27/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(01/07/2019)

Download Công văn 771/TTg-CN

Lược đồ Công văn 771/TTg-CN 2019 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 771/TTg-CN 2019 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu771/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành27/06/2019
        Ngày hiệu lực27/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (01/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 771/TTg-CN 2019 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La

              Lịch sử hiệu lực Công văn 771/TTg-CN 2019 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La

              • 27/06/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/06/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực