Công văn 7715/BYT-TCDS

Công văn 7715/BYT-TCDS năm 2016 dự kiến nội dung chi công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình từ năm 2017 do ngân sách địa phương đảm bảo của Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7715/BYT-TCDS dự kiến nội dung chi công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 2017 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7715/BYT-TCDS
V/v dự kiến một số nội dung chi công tác DS-KHHGĐ từ năm 2017 do ngân sách địa phương đảm bảo

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương

Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, tổng số vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương chi thực hiện Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016 - 2020 là 8.913 tỷ đồng. Dự kiến vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương chi thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) khoảng 1.800 tỷ đồng, giảm 2.098 tỷ đồng bằng 46,2% vốn ngân sách trung ương chi thực hiện DS-KHHGĐ giai đoạn 2011 - 2015.

Để cùng khắc phục khó khăn trên, Bộ Y tế dự kiến từ năm 2017 sẽ chuyển một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ do ngân sách trung ương chi về ngân sách địa phương đảm bảo: (1) Chi thù lao cộng tác viên DS-KHHGĐ ở các thôn, xóm, ấp, bản, làng, tổ dân phố và cụm dân cư; (2) Chi hỗ trợ công tác quản lý DS-KHHGĐ của Ban DS-KHHGĐ cấp xã; (3) Chi thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và xử lý tai biến theo chuyên môn y tế của người triệt sản, người được cấp miễn phí phương tiện tránh thai. Mức chi của từng nội dung trên không thấp hơn sổ kinh phí đã chi của năm 2015 và các văn bản quy định hiện hành có liên quan.

Đề nghị Sở Y tế (Chi cục DS-KHHGĐ) chuẩn bị nội dung, và chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch- Đầu tư và các Sở ngành có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí cho các nội dung nêu vào kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2017 của địa phương. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các địa phương có văn bản gửi về Bộ Y tế (Tổng cục DS- KHHGĐ) để giải quyết kịp thời.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đ
u tư, Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Chi cục DS-KHHGĐ t
nh/TP trực thuộc TW;
- Vụ Kế hoạch-Tài chính;
- T
ng cục DS-KHHGĐ (Lãnh đạo Tổng cục, các Vụ, đơn vị trực thuộc, KHTC-10b);
- Lưu: VT, TC
DS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Thuộc tính Công văn 7715/BYT-TCDS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7715/BYT-TCDS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2016
Ngày hiệu lực25/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7715/BYT-TCDS dự kiến nội dung chi công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7715/BYT-TCDS dự kiến nội dung chi công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 2017 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7715/BYT-TCDS
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành25/10/2016
        Ngày hiệu lực25/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7715/BYT-TCDS dự kiến nội dung chi công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 2017 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7715/BYT-TCDS dự kiến nội dung chi công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 2017 2016

             • 25/10/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/10/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực