Công văn 7782/BKHĐT-QLĐT

Công văn 7782/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7782/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7782/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Huỳnh An Bình - BQLDA thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 10276/VPCP-ĐMDN ngày 23/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp kiến nghị của Ông Huỳnh An Bình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đu tư có ý kiến trả lời Ông như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu (HSMT), căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu đ bảo đảm lựa chọn được nhà thu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mu số 18 Chương IV Mu HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT , nhà thầu chỉ được kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu đối với các thiết bị chính như đã nêu trong danh sách theo yêu cầu quy định tại điểm b Mục 2.2 Chương III- Tiêu chuẩn đánh giá HSDT mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Đối với trường hợp của Ông, việc đánh giá HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trong trường hợp này, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ khả năng huy động thiết bị, máy móc theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP .

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản 10276/VPCP-ĐMDN ngày 23/10/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Số 54 Trần Đại Nghĩa, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính ph
ủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục QLĐT (H
.6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

Nguyễn Đăng Trương

 

Thuộc tính Công văn 7782/BKHĐT-QLĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7782/BKHĐT-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2018
Ngày hiệu lực01/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(26/11/2018)

Download Công văn 7782/BKHĐT-QLĐT

Lược đồ Công văn 7782/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7782/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7782/BKHĐT-QLĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đăng Trương
        Ngày ban hành01/11/2018
        Ngày hiệu lực01/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (26/11/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7782/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7782/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

           • 01/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực