Công văn 779/VPCP-NN

Công văn 779/VPCP-NN năm 2019 về kiến nghị kéo dài thời gian hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với người thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 779/VPCP-NN 2019 đào tạo nghề nghiệp hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 779/VPCP-NN
V/v kiến nghị kéo dài thời gian hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với người thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tại Công văn số 10032/UBND-NN ngày 27 tháng 12 năm 2018 về việc đề nghị kéo dài thời gian hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với người thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 779/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu779/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2019
Ngày hiệu lực26/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(29/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 779/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 779/VPCP-NN 2019 đào tạo nghề nghiệp hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 779/VPCP-NN 2019 đào tạo nghề nghiệp hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu779/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành26/01/2019
        Ngày hiệu lực26/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (29/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 779/VPCP-NN 2019 đào tạo nghề nghiệp hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường

              Lịch sử hiệu lực Công văn 779/VPCP-NN 2019 đào tạo nghề nghiệp hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường

              • 26/01/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/01/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực