Công văn 780/TCHQ-TXNK

Công văn 780/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định lượng và trị giá hải quan hàng nhập khẩu do Tổng cục hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 780/TCHQ-TXNK 2018 xác định lượng và trị giá hải quan hàng nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 780/TCHQ-TXNK
V/v xác định lượng và trị giá hải quan hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn
(Đ/c: tầng 14, Tháp Tây, Lotte Center Hanoi, 54 Phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục hải quan nhận được công văn số 50/2018/NSRP-PS ngày 10/01/2018 của Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn kiến nghị về việc xác định lượng hàng nhập khẩu và trị giá hải quan của mặt hàng bán thành phẩm và sản phẩm dầu thô với số lượng nhập khẩu chênh lệch nằm trong dung sai hợp đồng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định lượng xăng dầu nguyên liệu nhập khẩu:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 4 Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 6/5/2016 của Bộ Tài chính thì lượng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí vận chuyển bằng phương tiện vận tải đường thủy qua cửa khẩu cảng thủy nội địa, cửa khẩu cảng biển được xác định căn cứ theo Thông báo kết quả giám định của Thương nhân giám định hoặc Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

Mặt khác, ngày 24/6/2016 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5852/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc áp dụng Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 8/12/2015 của Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Theo đó, tại điểm 2a công văn số 5852/TCHQ-GSQL, đối với xăng dầu nhập khẩu, kết quả giám định làm cơ sở thực hiện thủ tục hải quan là kết quả giám định tại tàu (trước khi bơm hàng vào kho), do vậy không phát sinh tỷ lệ hao hụt theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BCT.

2. Về việc xác định lượng dầu thô nhập khẩu

Căn cứ quy định tại điểm g, khoản 4 Điều 4 Thông tư số 69/2016/TT-BTC thì lượng dầu thô nhập khẩu được xác định căn cứ theo Thông báo kết quả giám định về lượng của Thương nhân giám định hoặc Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

Như vậy, căn cứ quy định nêu tại điểm 1, 2 nêu trên, Thông báo kết quả giám định của Thương nhân giám định hoặc Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định là cơ sở để xác định lượng nguyên vật liệu nhập khẩu bao gồm dầu thô và các bán thành phẩm của Công ty.

3. Về trị giá hải quan

- Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này.

Như vậy, trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu được xác định theo quy định nêu trên, không phân biệt hàng hóa nhập khẩu là hàng nguyên liệu, bán thành phẩm hay thành phẩm (dầu thô).

- Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì trường hợp hàng hóa nhập khẩu thực tế có sự chênh lệch về số lượng so với hóa đơn thương mại do tính chất của hàng hóa, phù hợp với điều kiện giao hàng và điều kiện thanh toán trong hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn thương mại: Xác định trị giá hải quan phải căn cứ vào hóa đơn thương mại và hợp đồng mua bán (điều kiện giao hàng, tỷ lệ dung sai, đặc tính tự nhiên của hàng hóa và điều kiện thanh toán). Trị giá hải quan không được thấp hơn trị giá thực thanh toán ghi trên hóa đơn thương mại và các chứng từ có liên quan.

- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 37 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực tế có chênh lệch so với hóa đơn thương mại do tính chất của hàng hóa, phù hợp với điều kiện giao hàng và điều kiện thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa thì số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp được xác định trên cơ sở trị giá thực thanh toán cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thuế suất từng mặt hàng. Ví dụ: Doanh nghiệp nhập khẩu sợi thuốc lá theo hợp đồng, số lượng 1000 tấn, đơn giá 100USD/tấn, thủy phần ± 2%. Hóa đơn thương mại ghi = 1000 tấn x 100 USD, trị giá thanh toán là 100.000 USD. Khi nhập khẩu cơ quan hải quan kiểm tra qua cân lượng là 1020 tấn hoặc 980 tấn thì trị giá thanh toán để tính thuế là 100.000 USD.

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp số lượng nhập khẩu chênh lệch nằm trong dung sai hợp đồng thì trị giá hải quan là giá thực thanh toán cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thuế suất từng mặt hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK-TGHQ(Hoa-3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái

 

 

Thuộc tính Công văn 780/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu780/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2018
Ngày hiệu lực07/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái

Download Công văn 780/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 780/TCHQ-TXNK 2018 xác định lượng và trị giá hải quan hàng nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 780/TCHQ-TXNK 2018 xác định lượng và trị giá hải quan hàng nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu780/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành07/02/2018
        Ngày hiệu lực07/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 780/TCHQ-TXNK 2018 xác định lượng và trị giá hải quan hàng nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 780/TCHQ-TXNK 2018 xác định lượng và trị giá hải quan hàng nhập khẩu

           • 07/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực