Công văn 7837/TCHQ-TXNK

Công văn 7837/TCHQ-TXNK năm 2015 về trả hồ sơ xác định trước mã số mặt hàng Bơm ly tâm do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7837/TCHQ-TXNK Trả hồ sơ xác định trước mã số mặt hàng Bơm ly tâm 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7837/TCHQ-TXNK
V/v trả hồ sơ xác định trước

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Grundfos Việt Nam.
(Địa chỉ: Số 19 đường 9B, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được hồ sơ kèm Đơn đề nghị số 01/2015 ngày 24/6/2015 của Công ty TNHH Grundfos Việt Nam; mã số thuế 0306557849 về việc đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng “Bơm ly tâm - Electric 253m3/h@90m, Peerless-5AEF11”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, tại khoản 1 Điều này quy định về điều kiện xác định trước mã số:

“a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu và cung cấp thông tin, chứng từ, hồ sơ cần thiết liên quan đến việc xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan;….”.

Trên cơ sở nội dung quy định nêu trên và kiểm tra cơ sở dữ liệu hàng hóa xuất nhập khẩu của cơ quan hải quan thì mặt hàng “Bơm ly tâm - Electric 253m3/h@90m, Peerless-5AEF11’’ nêu tại Đơn đề nghị xác định trước mã số 01/2015 nêu trên đã được Công ty thực hiện thủ tục nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 100386170510/A41/34CE ngày 07/5/2015 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng KVII (Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng), do đó, không đáp ứng điều kiện để được cơ quan Hải quan xác định trước mã số.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Grundfos Việt Nam biết và gửi trả lại Công ty hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 7837/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7837/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2015
Ngày hiệu lực27/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước

Lược đồ Công văn 7837/TCHQ-TXNK Trả hồ sơ xác định trước mã số mặt hàng Bơm ly tâm 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7837/TCHQ-TXNK Trả hồ sơ xác định trước mã số mặt hàng Bơm ly tâm 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7837/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành27/08/2015
        Ngày hiệu lực27/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7837/TCHQ-TXNK Trả hồ sơ xác định trước mã số mặt hàng Bơm ly tâm 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7837/TCHQ-TXNK Trả hồ sơ xác định trước mã số mặt hàng Bơm ly tâm 2015

            • 27/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực