Công văn 80/BGTVT-CQLXD

Công văn 80/BGTVT-CQLXD năm 2019 về mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành công trình áp dụng đối với Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 80/BGTVT-CQLXD 2019 hồ sơ thủ tục nghiệm thu Dự án xây dựng đường bộ cao tốc


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/BGTVT-CQLXD
V/v ban hành mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành công trình áp dụng đối với Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Ban Quản lý d án: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh;
- S Giao thông vận tải Ninh Bình.

Bộ Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 2294/VKHCN-KHDA ngày 05/12/2018 của Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải về việc xây dựng mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành công trình đi với Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Xét Văn bản s 3487/CQLXD-ĐB2 ngày 19/12/2018 của Cục Quản lý xây dng và Chất lượng công trình giao thông.

Đ đảm bảo tính thống nhất trong công tác nghiệm thu thanh toán, nghiệm thu hoàn thành công trình trong giai đoạn thực hiện dự án, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Chp thuận mẫu hồ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành công trình áp dụng đi vi Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo đ xuất của Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải và các nội dung nêu tại Văn bản số 3487/CQLXD-ĐB2 ngày 19/12/2018 của Cục Qun lý xây dựng và Cht lượng công trình giao thông.

2. Yêu cầu Sở GTVT Ninh Bình và các Ban QLDA 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh nghiên cứu, tiếp cận “mẫu h sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành công trình áp dụng đối với Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020” (chi tiết download ti địa ch cng thông tin điện tử của Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT; http://cucqlxd.gov.vn/van-ban/121 hoặc http://cucqlxd.gov.vn/van-ban/vanbanchidaodieuhanh, từ khóa nhập số văn bn Bộ) để chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mc, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời có văn bản đề xuất và phối hợp với Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT để báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các Vụ trực thuộc Bộ GTVT;
- Thanh
tra Bộ GTVT;
- Trung tâm CNTT (để đăng t
i);
- Các đơn vị liên quan (các CĐT, Ban QLDA sao gửi);
- Lưu VT, CQ
LXD (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

Thuộc tính Công văn 80/BGTVT-CQLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu80/BGTVT-CQLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2019
Ngày hiệu lực05/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(24/01/2019)

Lược đồ Công văn 80/BGTVT-CQLXD 2019 hồ sơ thủ tục nghiệm thu Dự án xây dựng đường bộ cao tốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 80/BGTVT-CQLXD 2019 hồ sơ thủ tục nghiệm thu Dự án xây dựng đường bộ cao tốc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu80/BGTVT-CQLXD
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Nhật
        Ngày ban hành05/01/2019
        Ngày hiệu lực05/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (24/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 80/BGTVT-CQLXD 2019 hồ sơ thủ tục nghiệm thu Dự án xây dựng đường bộ cao tốc

              Lịch sử hiệu lực Công văn 80/BGTVT-CQLXD 2019 hồ sơ thủ tục nghiệm thu Dự án xây dựng đường bộ cao tốc

              • 05/01/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/01/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực