Công văn 8129/VPCP-ĐMDN

Công văn 8129/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP Trong tháng 7 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8129/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8129/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP Trong tháng 7 năm 2019

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 1879/PTM-VP ngày 16 tháng 8 năm 2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 7 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan theo chức thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hp tại công văn nêu trên (sao gửi kèm theo), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kiến nghị cụ thể:

a) Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng.

Cơ quan chủ trì: Bộ Xây dựng.

b) Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Hải Phòng kiến nghị về việc không bàn giao nhà thuộc sở hữu nhà nước tại địa chỉ số 23 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

2. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tưng Vương Đình Huệ tại công văn số 6835/VPCP-ĐMDN ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết, phi hợp thc hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban Ch
đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Thuộc tính Công văn 8129/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8129/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2019
Ngày hiệu lực10/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(21/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8129/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 8129/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8129/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8129/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành10/09/2019
        Ngày hiệu lực10/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (21/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8129/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8129/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP

           • 10/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực