Công văn 8149/BYT-KH-TC

Công văn 8149/BYT-KH-TC năm 2014 thực hiện đấu thầu mua thuốc trong cơ sở y tế do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8149/BYT-KH-TC 2014 thực hiện đấu thầu mua thuốc cơ sở y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8149/BYT-KH-TC
V/v: thực hiện đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 07/11/2014 Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch-Tài chính) nhận được Văn bản số 631/UBND-KTTH ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp nêu vướng mắc trong đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao sau khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 (Luật Đấu thầu) và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63) có hiệu lực thi hành. Sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Đấu thầu và Nghị định 63, Bộ Y tế đã có Văn bản số 5445/BYT-KH-TC ngày 14/8/2014 về việc thực hiện Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, theo đó trong thời gian Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành ban hành các văn bản hướng dẫn mới, các đơn vị tiếp tục lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định tại các Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 (Thông tư 01), số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013 (Thông tư 36) của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế và Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế (Thông tư 37) nhưng bảo đảm không trái với các quy định của Luật đấu thầu và Nghị định 63. Vì bảng điểm kỹ thuật tại Thông tư 37 chưa phù hợp với Nghị định 63 nên Bộ Y tế đã có Văn bản số 6130/BYT-QLD ngày 5/9/2014 đề nghị gia hạn thời điểm đóng thầu để bổ sung quy định.

Để thống nhất việc đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp thuốc theo hướng dẫn tại Thông tư 37 không trái với các quy định tại Luật đấu thầu và Nghị định 63, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 31/2014/TT-BYT ngày 26/9/2014 (Thông tư 31) Quy định Bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc. Thông tư 31 được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2014.

Hiện nay Bộ Y tế đang phối hợp với các Bộ/Ngành, cơ quan liên quan để xây dựng và ban hành các danh mục thuốc theo quy định tại các Điều 50, 51 của Luật Đấu thầu và Điều 77 của Nghị định 63 để có cơ sở thực hiện việc mua thuốc tập trung và đàm phán giá theo lộ trình. Với vật tư y tế, Nghị định 63 (Khoản 2 Điều 75) đã quy định “Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế thực hiện như đối với gói thầu mua sắm hàng hóa”

Hiện nay, các quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế vẫn đang được thực hiện và các thông tin quản lý trong đấu thầu thuốc thường xuyên được cập nhật trên trang web Cục quản lý dược - Bộ Y tế, đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Sở Y tế cập nhật thông tin và nghiên cứu để thực hiện và không gia hạn kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2013 -2014 để cung cấp thuốc cho năm 2015.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế tỉnh Đồng tháp;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLD (để phối hợp);
- Lưu VT, KHTC2.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 8149/BYT-KH-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8149/BYT-KH-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2014
Ngày hiệu lực13/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8149/BYT-KH-TC 2014 thực hiện đấu thầu mua thuốc cơ sở y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8149/BYT-KH-TC 2014 thực hiện đấu thầu mua thuốc cơ sở y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8149/BYT-KH-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành13/11/2014
        Ngày hiệu lực13/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 8149/BYT-KH-TC 2014 thực hiện đấu thầu mua thuốc cơ sở y tế

         Lịch sử hiệu lực Công văn 8149/BYT-KH-TC 2014 thực hiện đấu thầu mua thuốc cơ sở y tế

         • 13/11/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/11/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực