Công văn 82/VPCP-CN

Công văn 82/VPCP-CN năm 2019 về dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 82/VPCP-CN 2019 dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/VPCP-CN
V/v dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 14376/TTr-BGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2018) về việc ban hành Nghị định quy định về quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, xem xét lại toàn bộ nội dung của dự thảo Nghị định để phù hợp với tên gọi của Nghị định đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2017; đồng thời, rà soát lại các quy định có liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thẩm quyền cửa lực lượng Cảng vụ đường thủy nội địa (bao gồm Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải) trong công tác quản lý hoạt động đường thủy nội địa, đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa; trên cơ sở đó, hoàn thiện lại dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;

- Các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, NC, NN, KGVX, TKBT, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Lưu: VT, CN (2b).Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 82/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu82/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2019
Ngày hiệu lực04/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(21/01/2019)

Lược đồ Công văn 82/VPCP-CN 2019 dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 82/VPCP-CN 2019 dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu82/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành04/01/2019
        Ngày hiệu lực04/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (21/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 82/VPCP-CN 2019 dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

             Lịch sử hiệu lực Công văn 82/VPCP-CN 2019 dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

             • 04/01/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/01/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực