Công văn 8468/VPCP-ĐMDN

Công văn 8468/VPCP-ĐMDN năm 2019 về tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước Quý II/2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8468/VPCP-ĐMDN 2019 tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước Quý II/2019


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8468/VPCP-ĐMDN
V/v tình hình cơ cấu lại DNNN Quý II/2019

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính (công văn số 9457/BTC-TCDN ngày 15 tháng 8 năm 2019) về tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước Quý II năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính rà soát cơ sở pháp lý, nội dung văn bản số 4544/BTC-TCDN ngày 15 tháng 4 năm 2019 về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật; không làm phát sinh thủ tục, vướng mắc ngoài các quy định pháp luật của các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa trong việc phê duyệt phương án sử dụng đất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 9 năm 2019.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 theo Thông báo s 7287/VPCP-ĐMDN ngày 15 tháng 8 năm 2019.

3. Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục thực hiện có kết quả các nội dung theo Thông báo số 249/TB-VPCP ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cui năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ:
- Các Bộ: NN&PTNT, LĐ-TB&XH, KH&ĐT, TC, TP, NV, Công Thương, GTVT, TT&TT;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TCCV, NN, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Thuộc tính Công văn 8468/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8468/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2019
Ngày hiệu lực20/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(02/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8468/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 8468/VPCP-ĐMDN 2019 tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước Quý II/2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8468/VPCP-ĐMDN 2019 tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước Quý II/2019
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8468/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành20/09/2019
        Ngày hiệu lực20/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (02/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8468/VPCP-ĐMDN 2019 tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước Quý II/2019

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8468/VPCP-ĐMDN 2019 tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước Quý II/2019

           • 20/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực