Công văn 8533/BCT-XTTM

Công văn 8533/BCT-XTTM năm 2018 hướng dẫn về mô hình Trung tâm xúc tiến địa phương do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8533/BCT-XTTM 2018 hướng dẫn về mô hình Trung tâm xúc tiến địa phương


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8533/BCT-XTTM
V/v hướng dẫn về mô hình Trung tâm xúc tiến địa phương

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thời gian qua, mô hình các Trung tâm xúc tiến địa phương (trong đó có Trung tâm xúc tiến thương mại) có sự thay đổi và biến động về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và đơn vị chủ quản, do đó ảnh hưởng không nhỏ tới công tác xúc tiến của địa phương. Trong các hội nghị xúc tiến thương mại (XTTM), các địa phương đều kiến nghị Bộ Công Thương có ý kiến đối với Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn về mô hình thống nhất cơ quan XTTM địa phương, tạo điều kiện cho cơ quan xúc tiến địa phương sớm ổn đnh về tổ chức nhằm thực hiện các hoạt động XTTM cũng như liên kết hoạt động xúc tiến giữa các tổ chức xúc tiến địa phương và các cơ quan xúc tiến khác. Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến và đề xuất như sau:

1. Tại công văn số 2341/BCT-XTTM ngày 22 tháng 3 năm 2017 và công văn số 11639/BCT-XTTM ngày 11 tháng 12 năm 2017 gửi Bộ Nội vụ về việc rà soát, đánh giá về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch địa phương, Bộ Công Thương đã có đánh giá mô hình hoạt động của các cơ quan XTTM địa phương, phân tích các ưu điểm, nhược điểm của từng mô hình.

2. Đề xuất giải pháp kiện toàn tổ chức xúc tiến thương mại

Mô hình tổ chức của các Trung tâm xúc tiến địa phương hiện nay đang có nhiều biến động, nhiều địa phương chưa xác định được mô hình xúc tiến cho mình, ảnh hưởng tới hoạt động xúc tiến các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực XTTM. Trên cơ sở kiến nghị của các địa phương, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Nội vụ sớm có văn bản hướng dẫn các địa phương căn cứ vào mức phát triển của sản xuất công nghiệp, thương mại, nhu cầu thu hút đầu tư, tiềm năng, thế mạnh của địa phương đ lựa chọn một trong hai mô hình sau:

a. Mô hình hợp nhất các lĩnh vực (xúc tiến đầu tư, thương mại, có thể cả du lịch) thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch trực thuộc UBND các tỉnh/thành phố.

- Mô hình hợp nhất các nhiệm vụ xúc tiến, đề nghị tên gọi phải thể hiện đầy đủ chức năng của Trung tâm (Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Đầu tư, Du lịch).

- Về vị trí và chức năng: Trung tâm theo mô hình tập trung cần là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh để thống nhất đầu mối chỉ đạo chung, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xúc tiến trong các lĩnh vực cũng như tận dụng các nguồn lực trong hoạt động xúc tiến tổng hợp.

- Về nhiệm vụ, quyền hạn: Đề nghị Bộ Nội vụ quy định rõ ràng các chức năng cụ thể bao gồm xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch,... để có cơ sở pháp lý rõ ràng cho Trung tâm triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, du lịch và xúc tiến các lĩnh vực khác. UBND cấp tỉnh rà soát để tránh chồng chéo trong việc giao nhiệm vụ xúc tiến giữa Trung tâm với các Sở ngành, gây hạn chế hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

b. Mô hình cơ quan xúc tiến từng lĩnh vực riêng biệt trực thuộc các Sở, ngành.

Trong trường hợp UBND tỉnh/thành phố lựa chọn mô hình xúc tiến từng lĩnh vực riêng biệt để thành lập Trung tâm xúc tiến thuộc Sở ban ngành, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn thành lập Trung tâm trực thuộc các Sở chức năng (Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để đảm bảo thống nhất quản lý hoạt động chuyên môn sâu, nâng cao hiệu quả xúc tiến chuyên ngành.

3. Bộ Công Thương đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương không thành lập cơ quan xúc tiến gồm nhiều lĩnh vực trực thuộc Sở chuyên ngành (chẳng hạn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư bao gồm cả chức năng XTTM trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư). Trên thực tế, mô hình này hiện nay đang gặp nhiều khó khăn do có sự chồng chéo trong quản lý và có khi không thống nhất giữa cơ quan chủ quản là Sở Kế hoạch và Đầu tư với cơ quan quản lý về chuyên môn là Sở Công Thương.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương, kính đề nghị Quý Bộ sớm báo cáo Chính phủ và có văn bản hướng dẫn về cơ cấu tổ chức các Trung tâm xúc tiến tại địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Tr
n Tuấn Anh (để b/c);
- Vụ TCCB;
- Cục CTĐP;
- UBND các t
nh, thành ph;
- Lưu: VT, XTTM.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Thắng Hải

 

Thuộc tính Công văn 8533/BCT-XTTM

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8533/BCT-XTTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2018
Ngày hiệu lực19/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(12/12/2018)

Download Công văn 8533/BCT-XTTM

Lược đồ Công văn 8533/BCT-XTTM 2018 hướng dẫn về mô hình Trung tâm xúc tiến địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8533/BCT-XTTM 2018 hướng dẫn về mô hình Trung tâm xúc tiến địa phương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8533/BCT-XTTM
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýĐỗ Thắng Hải
        Ngày ban hành19/10/2018
        Ngày hiệu lực19/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (12/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8533/BCT-XTTM 2018 hướng dẫn về mô hình Trung tâm xúc tiến địa phương

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8533/BCT-XTTM 2018 hướng dẫn về mô hình Trung tâm xúc tiến địa phương

              • 19/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/10/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực