Công văn 866/TTg-CN

Công văn 866/TTg-CN năm 2018 về bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu phí cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 866/TTg-CN
V/v bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu phí cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 6483/BGTVT-ĐTCT ngày 18 tháng 6 năm 2018 về tình hình thu phí tại trạm thu phí cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2018 về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí của các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT, trong đó có trạm thu phí cầu Tân Đệ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.I, NC, QHĐP;
- Lưu: VT, CN(3) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

Thuộc tính văn bản 866/TTg-CN
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 866/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/07/2018
Ngày hiệu lực 09/07/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 tháng trước
(11/07/2018)
Download văn bản 866/TTg-CN

Lược đồ văn bản

Công văn 866/TTg-CN 2018 bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu phí cầu Tân Đệ tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 866/TTg-CN 2018 bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu phí cầu Tân Đệ tỉnh Thái Bình
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 866/TTg-CN
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành 09/07/2018
Ngày hiệu lực 09/07/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 tháng trước
(11/07/2018)

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 09/07/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/07/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực