Công văn 8732/VPCP-CN

Công văn 8732/VPCP-CN năm 2019 về Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8732/VPCP-CN 2019 Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8732/VPCP-CN
V/v Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của y ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 3742/UBND-KH&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2019), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8126/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 14 tháng 11 năm 2018) về việc triển khai thực hiện Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Về việc điều chỉnh Dự án: y ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện trình tự, thủ tục về điều chỉnh Dự án (bao gồm cả điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án) theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và các quy định pháp luật có liên quan và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 108/TTg-KTN ngày 13 tháng 12 năm 2016; chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu báo cáo và hiệu quả đầu tư Dự án điều chỉnh. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc bố trí vay vốn nước ngoài bổ sung phần điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng thêm của Dự án. y ban nhân dân thành phố Hà Nội và chủ đầu tư tiếp tục thực hiện đầy đủ công tác giám sát đầu tư theo đúng quy định, bảo đảm Dự án đầu tư đúng mục tiêu và hiệu quả.

2. Về quy hoạch tổng mặt bằng ga ngầm C9 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, y ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại văn bản số 8240/VPCP-CN ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

3. Về gia hạn, điều chỉnh Hiệp định vay vốn của Dự án: Bộ Tài chính xem xét, xử lý kiến nghị của y ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản nêu trên theo đúng quy định pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính ph.

4. Về báo cáo Quốc hội: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với y ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh dự thảo báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2019 về tình hình triển khai thực hiện dự án, trong đó có vấn đề phát sinh tiêu chí thuộc dự án quan trọng quốc gia, báo cáo Chính phủ trước ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, y ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TC, GTVT, VHTTDL, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 8732/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8732/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2019
Ngày hiệu lực26/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(01/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8732/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 8732/VPCP-CN 2019 Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8732/VPCP-CN 2019 Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8732/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành26/09/2019
        Ngày hiệu lực26/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (01/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8732/VPCP-CN 2019 Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8732/VPCP-CN 2019 Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2

             • 26/09/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/09/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực