Công văn 8770/BKHĐT-QLĐT

Công văn 8770/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8770/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8770/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Thi Phan

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 11522/VPCP-ĐMDN ngày 26/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp kiến nghị của Công ty cổ phần Thương mại Thi Phan. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Công ty như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 12 khoản 2) quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT , đối với tiêu chí đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn N hợp đồng tương tự với mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N x V = X) hoặc số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ X. Hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm: (i) Tương tự về bản chất và độ phức tạp: có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu; (ii) Tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét. Theo đó, việc quy định tiêu chí đánh giá về giá trị, tính chất của hợp đồng tương tự được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT , căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà bên mời thầu quy định yêu cầu về nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng... và số năm kinh nghiệm tối thiểu của nhân sự chủ chốt đó cho phù hợp.

Theo đó, trường hợp pháp luật chuyên ngành không có quy định vị trí nhân sự chủ chốt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận an toàn, hành nghề giám sát, phòng cháy chữa cháy... thì việc hồ sơ mời thầu đưa ra yêu cầu về chứng chỉ, chứng nhận nói trên là hạn chế sự tham gia của nhà thầu, không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Ngoài ra, việc đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, tổ chuyên gia và căn cứ nội dung đã ghi trong hồ sơ mời thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản 11522/VPCP-ĐMDN ngày 26/11/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (29 đường số 7 KDC Vạn Phát, Cồn Khương, Ninh Kiều, Cần Thơ);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục QLĐT (H
.6).

 TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Thuộc tính Công văn 8770/BKHĐT-QLĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8770/BKHĐT-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2018
Ngày hiệu lực10/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(02/01/2019)

Download Công văn 8770/BKHĐT-QLĐT

Lược đồ Công văn 8770/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8770/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8770/BKHĐT-QLĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đăng Trương
        Ngày ban hành10/12/2018
        Ngày hiệu lực10/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (02/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8770/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8770/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

           • 10/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực