Công văn 8783/CT-TTHT

Công văn 8783/CT-TTHT năm 2016 về nộp cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8783/CT-TTHT 2016 nộp cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8783/CT-TTHT
V/v: Nộp cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP Công trình Giao thông Sài Gòn
Địa chỉ: 132
Đào Duy Từ, P.6, Q.10
Mã số thuế: 0300460907

Trả lời văn thư số 244/CTGTSG ngày 11/8/2016 (Cục Thuế TP nhận ngày 17/8/2016) của Công ty về việc nộp cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đu tư tại doanh nghiệp, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp:

+ Tại Điều 8 quy định:

“Cổ tức và lợi nhuận được chia phải nộp ngân sách nhà nước quy định tại Chương này bao gồm:

- Số cổ tức được chia trong năm tài chính (bao gồm cả số cổ tức của năm tài chính tạm chia trong năm và số cổ tức các năm trước được chia trong năm tài chính) cho phần vốn nhà nước theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị của công ty cổ phần quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này;

…”

+ Tại Điều 9 quy định khai, nộp ngân sách nhà nước đối với cổ tức, lợi nhuận được chia:

“1. Khai, nộp cổ tức, lợi nhuận được chia: Doanh nghiệp quy định tại Điều 8 Thông tư này thực hiện khai số cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước theo mẫu Tờ khai số 01/CTLNDC ban hành kèm theo Thông tư này và thực hiện nộp ngân sách nhà nước trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có thông báo chia c tức, lợi nhuận của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

2. Trách nhiệm nộp tờ khai cho cơ quan thuế:

Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên quy định tại Điều 8 Chương này thực hiện, nộp tờ khai về cổ tức, lợi nhuận được chia cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hình thức điện tử”.

+ Tại Điều 10 quy định phân chia ngân sách nhà nước:

“…

b) Cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vn góp của nhà nước do địa phương đại diện chủ sở hữu được phân chia 100% cho ngân sách địa phương. Doanh nghiệp thực hiện nộp vào tài Khoản thu ngân sách nhà nước m tại kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.”.

Trường hợp Công ty theo trình bày là Công ty cổ phần có vốn góp nhà nước do Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước đại diện chủ sở hữu thì Công ty phải thực hiện khai số cổ tức được chia cho phn vốn nhà nước theo mẫu Tờ khai số 01/CTLNĐC ban hành kèm theo Thông tư số 61/2016/TT-BTC nêu trên cho cơ quan, thuế quản lý trực tiếp và thực hiện nộp ngân sách nhà nước trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có thông báo chia c tức, lợi nhuận của Công ty.

Công ty thực hiện nộp tiền vào tài khoản thu ngân sách nhà nước mở tại Kho bạc nhà nước TP. Hồ Chí Minh, Tiểu mục 4054.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3;
- Phòng PC;
- Lưu (VT,TTHT).
1944-26867/16 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Thuộc tính Công văn 8783/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8783/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2016
Ngày hiệu lực09/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8783/CT-TTHT 2016 nộp cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8783/CT-TTHT 2016 nộp cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8783/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành09/09/2016
        Ngày hiệu lực09/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 8783/CT-TTHT 2016 nộp cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 8783/CT-TTHT 2016 nộp cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư Hồ Chí Minh

            • 09/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực