Công văn 8859/BKHĐT-QLĐT

Công văn 8859/BKHĐT-QLĐT năm 2018 kiến nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8859/BKHĐT-QLĐT 2018 kiến nghị về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8859/BKHĐT-QLĐT
V/v kiến nghị của ông Lê Hải Định - tỉnh Cao Bằng

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Lê Hải Định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản s11270/VPCP-ĐMDN ngày 20/11/2018 về việc trả lời kiến nghị của Ông Lê Hải Định - tỉnh Cao Bằng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Ông như sau:

Vấn đề số 1

Việc làm rõ được quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, việc làm rõ áp dụng với các nội dung mà nhà thầu chào chưa rõ trong hồ sơ dự thu (trong đó có bảo đảm dự thầu), không chỉ giới hạn ở tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thu.

Liên quan đến bổ sung hồ sơ dự thầu, theo hướng dẫn tại Mục 30.2 Chương 1 Mu hồ sơ mời thầu, xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của BKế hoạch và Đầu tư, với điều kiện hồ sơ dự thầu đáp ứng cơ bản hồ sơ mời thầu, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong một thời hạn hợp lý để sửa chữa những sai sót không nghiêm trọng trong hồ sơ dự thầu liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của giá dự thầu. Trong đó, việc xác định tính đáp ứng của hồ sơ dự thầu được hướng dẫn tại Mục 29 Chương I Mu hồ sơ mời thu đã nêu. Như vậy, trường hợp bảo đảm dự thầu có nội dung sai sót được xác định không phải là sai sót cơ bản theo hướng dẫn nêu trên thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung, đính chính.

Vấn đề số 2

Pháp luật đấu thầu hiện hành không có đnh nghĩa về “điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu”. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dthầu về nội dung bảo lãnh dự thầu, tổ chuyên gia, bên mời thầu căn cứ nội dung hồ sơ mời thầu và điều kiện cụ thể của gói thầu để tự xác định bảo lãnh dự thầu có kèm điều kin gây bất lợi cho bên mời thầu hay không. Đối với trường hợp của công ty cổ phần Hồng Sơn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có phúc đáp tại văn bản s 7781/BKHĐT-QLĐT ngày 01/11/2018. Theo đó, công ty cổ phn Hồng Sơn nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp nhận thy xác đáng, hợp lý, mang lại hiệu quả cho gói thu thì thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Vấn đề số 3

Các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp tới các đơn vị được căn cứ trên cơ sở pháp luật về đấu thầu hiện hành cũng như thông tin do các đơn vị cung cấp, trong đó có điều kiện cụ thể của gói thầu. Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đu tư tại văn bản số 7781/BKHĐT-QLĐT ngày 01/11/2018 (trả lời công ty cổ phần Hồng Sơn) khác với ý kiến tại văn bản số 1381/BKHĐT-QLĐT ngày 24/02/2017 (trả lời công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai) do nội dung văn bản hỏi là khác nhau. Trong mọi trường hợp, việc đánh giá hồ sơ dự thầu trong từng gói thầu cụ thể thuộc trách nhiệm của t chuyên gia, bên mời thầu.

Bên cạnh đó, người hành nghề tư vấn đấu thầu phải có kiến thức chuyên môn về đấu thầu, có đy đủ thông tin về điều kiện cụ thể của gói thầu mình đang tư vấn, không phải là trung gian đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu cũng như không thể căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đu tư gửi tới các đơn vị khác với các thông tin, tình huống khác với tình hung mình đang xử lý.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào những thông tin được cung cấp tại văn bản số 11270/VPCP-ĐMDN ngày 20/11/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Km Nà Cáp, P. Sông Hiến, TP. Cao Bằng, T. Cao Bằng);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng TTĐT Chính phủ
;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu VT
, QLĐT (HB).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Thuộc tính Công văn 8859/BKHĐT-QLĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8859/BKHĐT-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2018
Ngày hiệu lực13/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(02/01/2019)

Download Công văn 8859/BKHĐT-QLĐT

Lược đồ Công văn 8859/BKHĐT-QLĐT 2018 kiến nghị về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8859/BKHĐT-QLĐT 2018 kiến nghị về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8859/BKHĐT-QLĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đăng Trương
        Ngày ban hành13/12/2018
        Ngày hiệu lực13/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (02/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8859/BKHĐT-QLĐT 2018 kiến nghị về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8859/BKHĐT-QLĐT 2018 kiến nghị về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

           • 13/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực