Công văn 9010/CT-HTr

Công văn 9010/CT-HTr năm 2016 về kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9010/CT-HTr kê khai nộp thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9010/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên vận tải đường sắt Hà Nội
Địa chỉ: 130 đường Lê Duẩn, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Mã số thuế: 0100106264

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn s 326/VTHN-TCKT ngày 19/01/2015 của Công ty TNHH một thành viên vận tải đường sắt Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế đối với việc kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị đnh số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ.

- Căn cứ Điều 16 Thông tư s 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế TNDN.

- Căn cứ công văn số 75/TCT-CS ngày 07/01/2016 của Tổng cục Thuế về việc kê khai và nộp thuế GTGT, thuế TNDN.

Theo các quy định trên, đề nghị Công ty thực hiện theo hưng dẫn tại công văn số 75/TCT-CS ngày 07/01/2016 của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN của các chi nhánh trực thuộc và tại văn phòng Công ty.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng: KT3; KK-KTT (để phối hợp);
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, Htr(02).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9010/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9010/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2016
Ngày hiệu lực02/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9010/CT-HTr kê khai nộp thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9010/CT-HTr kê khai nộp thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9010/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành02/03/2016
        Ngày hiệu lực02/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 9010/CT-HTr kê khai nộp thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 9010/CT-HTr kê khai nộp thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2016

            • 02/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực