Công văn 9025/CT-TTHT

Công văn 9025/CT-TTHT năm 2016 về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9025/CT-TTHT 2016 xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9025/CT-TTHT
V/v
chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công Ty TNHH Crown Worldwide
Địa chỉ: số 561A Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
(P.2404- Pearl Plaza)
MST 0302711144

Trả lời văn bản ngày 31/08/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2a Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“…

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

…”

Căn cứ Khoản b Điều 3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư s119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư s 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 06/08/2015 và áp dụng cho k tính thuế TNDN năm 2015 trở đi) quy định:

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày cung cấp dịch vụ lưu trữ tài liệu kinh doanh định kỳ hàng tháng cho khách hàng, thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ là lúc 24 giờ của ngày dương lịch cui cùng của tháng thì ngày lập hóa đơn là ngày cuối cùng của tháng; trường hợp Công ty có thu tiền trước của khách hàng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. Việc Công ty đề nghị lập hóa đơn vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo cho dịch vụ cung cấp đã hoàn thành vào ngày cuối cùng của tháng trước là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đ thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
-
P.PC;
- Lưu:VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Thuộc tính Công văn 9025/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9025/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2016
Ngày hiệu lực20/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9025/CT-TTHT 2016 xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9025/CT-TTHT 2016 xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9025/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành20/09/2016
        Ngày hiệu lực20/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 9025/CT-TTHT 2016 xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Công văn 9025/CT-TTHT 2016 xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh

         • 20/09/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/09/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực