Công văn 9056/BKHĐT-QLĐT

Công văn 9056/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9056/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9056/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Hà Minh Quang

BKế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 11683/VPCP-ĐMDN ngày 30/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của ông Hà Minh Quang, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Ông như sau:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, kể từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Theo nội dung công văn số 2683/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu, các cá nhân thuộc ban quản lý dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn được thành lập để thực hiện một dự án cụ thể và ban quản lý dự án này sẽ giải thể sau khi kết thúc dự án; cá nhân thuộc các phòng của Ủy ban nhân dân xã tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03 theo mô hình kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục và không hoạt động chuyên nghiệp, chuyên trách trong lĩnh vực đấu thầu thì không thuộc đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản số 11683/VPCP-ĐMDN ngày 30/11/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Ban điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn, Số 146, Tổ 5, phưng Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tnh Bắc Kạn);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính ph
ủ;
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, Cục QLĐT (LT
6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Thuộc tính Công văn 9056/BKHĐT-QLĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9056/BKHĐT-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2018
Ngày hiệu lực20/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(08/01/2019)

Lược đồ Công văn 9056/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9056/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9056/BKHĐT-QLĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đăng Trương
        Ngày ban hành20/12/2018
        Ngày hiệu lực20/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (08/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9056/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9056/BKHĐT-QLĐT 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

           • 20/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực