Công văn 909/BTC-NSNN

Công văn 909/BTC-NSNN năm 2017 về phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 909/BTC-NSNN phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 2016 2017


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 909/BTC-NSNN
V/v phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 năm 2016

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Quyết định số 2515/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 năm 2016, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2016 từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương số tiền 2913 triệu đồng để thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Số bổ sung này được phép chuyển nguồn sang năm 2017 để tiếp tục thanh toán, giải ngân theo chế độ quy định. Đ nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân Tỉnh biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- STC tỉnh Bắc Giang;
-
KBNN Bắc Giang;
-
Kho bạc Nhà nước;
- Vụ HCSN;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Thuộc tính Công văn 909/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu909/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2017
Ngày hiệu lực19/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 909/BTC-NSNN phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 909/BTC-NSNN phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 2016 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu909/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành19/01/2017
        Ngày hiệu lực19/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 909/BTC-NSNN phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 2016 2017

             Lịch sử hiệu lực Công văn 909/BTC-NSNN phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 2016 2017

             • 19/01/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/01/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực