Công văn 9143/BTC-NSNN

Công văn 9143/BTC-NSNN năm 2018 hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 23 - 26/6/2018 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9143/BTC-NSNN 2018 hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ lũ quét sạt lở đất


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9143/BTC-NSNN
V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 23 - 26/6/2018

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 24/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh min núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 23 - 26/6/2018; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2018 cho ngân sách Tỉnh là 10 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ dân sinh, khắc phục các công trình hạ tng thiết yếu, di dời khẩn cấp các hộ trong khu vực bị thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất gây ra từ ngày 23 - 26/6/2018. Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước số tiền nêu trên theo quy định tại Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Các địa phương khẩn trương phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí được hỗ trợ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh:

a) Sử dụng số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Căn cứ mức độ thiệt hại và nguồn lực tại địa phương để quyết định cụ thể danh mục công trình cần xử lý tại các địa bàn bị thiệt hại trong đợt thiên tai vừa qua. Đồng thời, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng s kinh phí trên bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành.

b) Việc hỗ trợ gia đình có người bị chết, mất tích, nhà bị sập, trôi,... do thiên tai gây ra thực hiện theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo tr xã hội.

c) Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này; các địa phương báo cáo tình hình phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; trong đó có kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương gửi Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

d) Sử dụng nguồn lực của địa phương để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; kết thúc đợt thiên tai, tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí gửi Bộ Tài chính để xử lý theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP .

đ) Đối với kinh phí thực hiện các dự án đầu tư mang tính chất lâu dài, các địa phương bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân Tỉnh biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- STC tỉnh
Điện Biên ;
-
KBNN Điện Biên;
- KBNN;
- Lưu: VT, NSNN.
(7b)

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Thuộc tính Công văn 9143/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9143/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2018
Ngày hiệu lực31/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9143/BTC-NSNN

Lược đồ Công văn 9143/BTC-NSNN 2018 hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ lũ quét sạt lở đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9143/BTC-NSNN 2018 hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ lũ quét sạt lở đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9143/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành31/07/2018
        Ngày hiệu lực31/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9143/BTC-NSNN 2018 hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ lũ quét sạt lở đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9143/BTC-NSNN 2018 hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ lũ quét sạt lở đất

           • 31/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực