Công văn 9226/BGDĐT-CSVCTBTH

Công văn 9226/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2013 lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9226/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2013 lập gửi báo cáo giám sát tổng thể đầu tư


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9226/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2013.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đại học, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ.

 

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, thời hạn gửi báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư năm 2013 là ngày 10/01/2014. Để đảm bảo tiến độ tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và đầu tư về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện:

1. Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2013 theo Mẫu số 01 Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Trong đó lưu ý báo cáo đầy đủ các thông tin quy định tại báo cáo chính và các phụ biểu (01; 02; 03).

Để có số liệu tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các dự án khởi công mới trong năm 2013 và tình hình nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tính đến 31/12/2013, đề nghị các đơn vị báo cáo bổ sung theo các mẫu biểu (Phụ lục 01, Phụ lục 02) kèm theo.

2. Lập báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư năm 2013 theo Mẫu số 03 Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Trong đó lưu ý báo cáo đầy đủ các thông tin quy định tại báo cáo chính và các phụ biểu (04; 05; 06; 07; 08; 09;10).

3. Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, dự án thành phần thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A (sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên) thuộc phạm vi quản lý theo mẫu biểu (Phụ lục 03) và gửi thêm 01 bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo thời hạn quy định.

Báo cáo gửi về Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 06/01/2014 để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Gửi file báo cáo trước ngày 03/01/2014 tới địa chỉ e-mail: ntthang@moet.edu.vn)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Thuộc tính Công văn 9226/BGDĐT-CSVCTBTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9226/BGDĐT-CSVCTBTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2013
Ngày hiệu lực24/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9226/BGDĐT-CSVCTBTH

Lược đồ Công văn 9226/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2013 lập gửi báo cáo giám sát tổng thể đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9226/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2013 lập gửi báo cáo giám sát tổng thể đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9226/BGDĐT-CSVCTBTH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành24/12/2013
        Ngày hiệu lực24/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9226/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2013 lập gửi báo cáo giám sát tổng thể đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9226/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2013 lập gửi báo cáo giám sát tổng thể đầu tư

           • 24/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực