Công văn 955/LĐTBXH-VPQGGN

Công văn 955/LĐTBXH-VPQGGN năm 2017 triển khai dự toán ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 955/LĐTBXH-VPQGGN dự toán ngân sách trung ương chương trình giảm nghèo bền vững 2016 2020


BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 955/LĐTBXH-VPQGGN
V/v triển khai dự toán ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.....................

Trên cơ sở kế hoạch giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 (theo Quyết định số 2447/QĐ-TTg ngày 14/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016; Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Quyết định số 1893/QĐ-BKHĐT ngày 17/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc phạm vi đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo một số nội dung sau:

1. Đối với nội dung “Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các huyện nghèo” (Tiểu Dự án 1 thuộc Dự án 1 của Chương trình):

Theo Quyết định số 2309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong tổng nguồn vốn giao, bao gồm cả vốn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho 07 huyện theo Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 615/QĐ-TTg, thời gian hỗ trợ cho 07 huyện chỉ đến năm 2015 (thực tế kéo dài đến năm 2016 do năm đầu thực hiện chưa được phân bổ vốn), do đó để đảm bảo nguồn lực trung hạn thực hiện Chương trình được phê duyệt tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các tỉnh: Thái Nguyên, Hà Tỉnh, Quảng Nam, Đắk Nông, Tiền Giang, Trà Vinh không bố trí vốn cho các huyện nghèo trên địa bàn theo Quyết định 615/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, làm thủ tục hoàn trả lại nguồn ngân sách nhà nước đã được phân bổ năm 2017 cho các huyện (tại Quyết định số 2309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) theo các quy định hiện hành.

2. Đối với nội dung “Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo” (Tiểu Dự án 2 thuộc Dự án 1 của Chương trình)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 125/LĐTBXH- VPQGGN ngày 13/01/2016 về việc hướng dẫn phân bổ vốn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, trong đó đề nghị các tỉnh không phân bổ kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã lên thị trấn, phường và các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo danh sách các xã được phê duyệt tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013; nguồn vốn phân bổ năm 2016 và 2017 tạm thời dựa trên cơ sở danh sách 310 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo của giai đoạn 2013-2015 tại Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 (không bao gồm xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng do đã được Chính phủ phê duyệt thành thị trấn theo Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 19/7/2013).

Để đảm bảo nguồn lực đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đúng đối tượng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương phân bổ vốn cho năm 2016 và 2017 như sau:

- Năm 2016, phân bổ kinh phí cho các xã theo danh sách tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013- 2015 (không hỗ trợ đầu tư cho các xã đã trở thành phường, thị trấn và đạt tiêu chí xã nông thôn mới tính đến hết ngày 31/12/2015).

- Năm 2017, phân bổ kinh phí cho 291 xã theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

- Sử dụng kinh phí chưa phân bổ năm 2016 và 2017 của các xã đã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (lên phường, thị trấn, đạt tiêu chí nông thôn mới) để hỗ trợ đầu tư cho các xã mới được phê duyệt tại Quyết định số 131/QĐ- TTg ngày 25/01/2017 trên địa bàn tỉnh. Trong trường hợp kinh phí còn dư so với định mức đầu tư thì hoàn trả lại ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

- Riêng đối với các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng và Cà Mau, trên cơ sở phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020, sẽ cân đối cấp bù vốn của năm 2016, 2017 vào năm tiếp theo cho các xã mới được phê duyệt trong giai đoạn 2016-2020.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo - Ngõ số 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận cầu Giấy, Hà Nội, ĐT: 043.7478677) để giải quyết và hướng dẫn kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Lưu: VT, VPQGGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Thuộc tính Công văn 955/LĐTBXH-VPQGGN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu955/LĐTBXH-VPQGGN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2017
Ngày hiệu lực16/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 955/LĐTBXH-VPQGGN dự toán ngân sách trung ương chương trình giảm nghèo bền vững 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 955/LĐTBXH-VPQGGN dự toán ngân sách trung ương chương trình giảm nghèo bền vững 2016 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu955/LĐTBXH-VPQGGN
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Trọng Đàm
        Ngày ban hành16/03/2017
        Ngày hiệu lực16/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 955/LĐTBXH-VPQGGN dự toán ngân sách trung ương chương trình giảm nghèo bền vững 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Công văn 955/LĐTBXH-VPQGGN dự toán ngân sách trung ương chương trình giảm nghèo bền vững 2016 2020

           • 16/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực